Самсонов Г. В. и Лазаренко Б. Р. — засновники нового наукового напрямку “Матеріалознавство електродних матеріалів для електроерозійної обробки”

А.Д.Верхотуров,
 
І.О.Подчерняєва,
 
Л.А.Коневцов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/485

Анотація

Подано історія розвитку матеріалознавства в галузі створення електродних матеріалів різних класів для електроерозійної обробки металів. На основі аналізу наукових праць Г. В. Самсонова та Б. Р. Лазаренка обґрунтовано новий науковий напрямок — "Електродне матеріалознавство для електроерозійної обробки".


ЕЛЕКТРОДНІ МАТЕРІАЛИ, ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНА ОБРОБКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО