Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Оптимізація параметрів струменевого частотного комутатора

Воронін О.А., Кулаков П.О., Приходченко В.І.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/459

Вирішено завдання щодо оптимізації параметрів струменевого частотного комутатора. Оптимізаційне завдання було зведено до завдання Куна-Таккера. В якості цільової функції при цьому використовували вартістні показники контактних матеріалів, а обмеженнями служили умови термічної та електродинамічної стійкості рідкометалевих струменів. Для вирішення завдання умовної оптимізації було використано один з методів прямого пошуку – метод комплексів. У результаті проведених на ЕВМ розрахунків для струменів різних довжини і значень часу роботу було встановлено, що мінімум об"ємної витрати рідкого металу досягається за умов такого співвідношенння діаметру струменя і швидкості металу в ньому, при якому спостерігається рівність допустимих густини струму термічної и електродинамічної стійкості. Показано, що використання в якості проміжного робочого тіла галлия або евтектичного сплаву Ga–In–Sn, дозволяє отримати значно більші значення густини струму в границях термічної та електродинамічної стійкості, у порівнянні із ртуттю або євтектичним сплавом Na–K.


ЗАВДАННЯ НЕЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ, РІДКОМЕТАЛЕВІ КОНТАКТИ, ТЕРМІЧНА ТА ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ СТРУМЕНЯ РІ, ЧАСТОТНИЙ КОМУТАТОР

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010 , #10 , C.28-35


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн