Конференції

Оптимізація параметрів струменевого частотного комутатора

О.А.Воронін,
 
П.О.Кулаков,
 
В.І.Приходченко
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/459

Анотація

Вирішено завдання щодо оптимізації параметрів струменевого частотного комутатора. Оптимізаційне завдання було зведено до завдання Куна-Таккера. В якості цільової функції при цьому використовували вартістні показники контактних матеріалів, а обмеженнями служили умови термічної та електродинамічної стійкості рідкометалевих струменів. Для вирішення завдання умовної оптимізації було використано один з методів прямого пошуку – метод комплексів. У результаті проведених на ЕВМ розрахунків для струменів різних довжини і значень часу роботу було встановлено, що мінімум об"ємної витрати рідкого металу досягається за умов такого співвідношенння діаметру струменя і швидкості металу в ньому, при якому спостерігається рівність допустимих густини струму термічної и електродинамічної стійкості. Показано, що використання в якості проміжного робочого тіла галлия або евтектичного сплаву Ga–In–Sn, дозволяє отримати значно більші значення густини струму в границях термічної та електродинамічної стійкості, у порівнянні із ртуттю або євтектичним сплавом Na–K.


ЗАВДАННЯ НЕЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ, РІДКОМЕТАЛЕВІ КОНТАКТИ, ТЕРМІЧНА ТА ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ СТРУМЕНЯ РІ, ЧАСТОТНИЙ КОМУТАТОР