Нові конструкції і перспективи розвитку герконів в Росії

С.М.Карабанов,
 
Р.М.Майзельс,
 
В.Н.Шоффа
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/456

Анотація

Представлена номенклатура російських герконів та виробів на їх основі. Показано тенденції їх розвитку та параметри нових конструкцій. Аналізується можливість створення геконів для побутової техніки через заміну процесу нанесення покриттів на контактуючі поверхні з використанням дорогих матеріалів на обробку цих поверхонь імпульсними розрядами, створюваними спеціальним генератором.


ГЕРКОНИ, ІМПУЛЬСНИЙ РОЗРЯД, КОНТАКТУЮЧІ ПОВЕРХНІ, НОВІ КОНСТРУКЦІЇ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА