Сучасний стан та перспективи використання технології високошвидкісного електронно-променевого випаровування і наступної конденсації в вакуумі металів і неметалів для отримання матеріалів електричних контактів і електродів

М.І.Гречанюк,
 
Р.В.Мінакова,
 
Г.Є.Копилова,
 
О.П.Василега,
 
І.М.Гречанюк,
 
Б.Медзинський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/462

Анотація

Наведено результати вивчення структурних особливостей конденсованих композиційних матеріалів на основі міді та тугоплавких металів (W, Мо, Cr) і їх властивостей. Встановлено, що характерною особливістю цих конденсованих матеріалів є шарувата структура з ієрархією шарів на макро-, мікро- и субмікрорівнях. Для конденсованих матеріалів на основі міді і хрому спостерігається утворення і розпад пересичених твердих розчинів на основі хрому. Наведено приклади практичного використання конденсованих із парової фази композиційних матеріалів Cu–Mo, Cu–W, Cu–Cr, Cr–Al2O3 для виготовлення електричних контактів і електродів.


ВИКОРИСТАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ, ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВЕ ВИПАРОВУВАННЯ-КОНДЕНСАЦІЯ, ОБЛАДНАННЯ, СТРУКТУРА, ТЕХНОЛОГІЯ