Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Сучасний стан та перспективи використання технології високошвидкісного електронно-променевого випаровування і наступної конденсації в вакуумі металів і неметалів для отримання матеріалів електричних контактів і електродів

Гречанюк М.І., Мінакова Р.В., Копилова Г.Є., Василега О.П., Гречанюк І.М., Медзинський Б.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/462

Наведено результати вивчення структурних особливостей конденсованих композиційних матеріалів на основі міді та тугоплавких металів (W, Мо, Cr) і їх властивостей. Встановлено, що характерною особливістю цих конденсованих матеріалів є шарувата структура з ієрархією шарів на макро-, мікро- и субмікрорівнях. Для конденсованих матеріалів на основі міді і хрому спостерігається утворення і розпад пересичених твердих розчинів на основі хрому. Наведено приклади практичного використання конденсованих із парової фази композиційних матеріалів Cu–Mo, Cu–W, Cu–Cr, Cr–Al2O3 для виготовлення електричних контактів і електродів.


ВИКОРИСТАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ, ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВЕ ВИПАРОВУВАННЯ-КОНДЕНСАЦІЯ, ОБЛАДНАННЯ, СТРУКТУРА, ТЕХНОЛОГІЯ

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010 , #10 , C.54-68


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн