Ерозія металів під впливом електричних розрядів

В.М.Куляпін
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/464

Анотація

Удосконалення електротехнічних комплексів та систем часто супроводжуються широким застосуванням плазмових джерел електронів та йонів різних видів розрядів (дуга, тліючий розряд, полий катод та ін.). В статті викладено результати досліджень взаємопов’язаних теплофізичних та емісійних процесів.


ЕКСПЕРИМЕНТ, КІЛЬКІСТЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ПАРОВА, РІДКА ФАЗА, ШВИДКІСТЬ ЕРОЗІЇ КАТОДА