Властивості ультрадрібнозернистого композиту Cu–64WC, отриманого вакуумним гарячим пресуванням

  
Л.О.Крячко,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/476

Анотація

Ультрадрібнозерниста суміш порошків карбіду вольфраму і міді з об"ємним вмістом карбіду вольфраму 50% (64% (мас.)) виготовлена інтенсивним помелом в кульовому барабані з твердосплавними кулями. Гаряче пресування з високим тиском забезпечує отримання високої щільності 92% при температурі 750 оС, тоді як рідкофазне спікання при 1150 оС протягом 20 хв приводить до щільності 88%. Високий рівень механічних властивостей досягається при ущільненні гарячим пресуванням в області температури 1050 оС і досягаються наступні механічні властивості: границі міцності при вигині та стисненні – 1800 ± 80 МПа, 1970 ± 260МПа, відповідно, твердість HV10 – 3840 ± 290 МПа. При цьому зберігається ультрадрібнозерниста структура (розмір частинок WС 0,3–0,5 мкм)


ВЛАСТИВОСТІ, КАРБІД ВОЛЬФРАМУ, КОМПОЗИТ, МІДЬ, СТРУКТУРА