Конференції

Корозійна стійкість композиційних матеріалів

В.О.Денисенко,
 
В.Г.Гречанюк,
 
І.Ф.Руденко
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/477

Анотація

Вивчено корозійну стійкість, структуру до та після корозійних випробувань композиційних матеріалів Cu–W, які використовуються для електричних контактів різного призначення. Показано вплив концентрації вольфраму в композиційному матеріалі на корозійну стійкість.


ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВА ТЕХНОЛОГІЯ, КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ, СТРУКТУРА