Дослідження методів отримання дисперсно-зміцненої міді з нанорозмірною зміцнюючою фазою, оцінка механічних властивостей матеріалу

 
А.П.Полушко,
   
Н.А.Крилова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/483

Анотація

Викладено результати розробки та дослідження властивостей матеріалів на основі міді, отриманих по методу механічного розмелу, зміцнених нанорозмірними включеннями оксиду алюмінію. Максимальна дисперсність зміцнюючої фази в мідній матриці досягається при виборі вихідної суміші CuO–Al2O3 з частинками оксида меншими 10 мкм, отриманого методом седиментації. Механічні властивості одержаних матеріалів, досліджені на спечених зразках, значно вищі таких же розробленої раніше дисперсно-зміцненої міді подібного складу після гарячої екструзії.


ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ, ДИСПЕРСНО-ЗМІЦНЕНА МІДЬ, НАНОРОЗМІРНІ ЧАСТИНКИ ЗМІЦНЮЮЧОЇ ФАЗИ, ТЕХНОЛОГІЧНІ РЕЖИМИ