Конференції

Вплив оточуючого середовища на характеристики електричних контактних пар для обертових контактних пристроїв супутників дистанційного зондування Землі

Е.В.Буслова,
 
К.А.Гамигін,
 
Ю.М.Прохоров
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/482

Анотація

Наведено результати порівняльних випробувань контактних пар Ag—Co—MoS2 (щітка) — тверде срібло (контактне кільце) у вакуумі, аргоні і в повітрі. Встановлено, що в повітрі у порівнянні з вакуумом та аргоном зносостійкість щіток знижується у 5—20 разів, контактних кілець — у 1,5—5 разів.


КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ, КОНТАКТНА ПАРА, КОНТАКТНЕ КІЛЬЦЕ, КОНТАКТНИЙ ОПІР, ОБЕРТОВИЙ КОНТАКТНИЙ ПРИСТРІЙ