Конференції

Механічна модель температури та електричної провідності дуги в металічній і газовій фазах

С.М.Харін,
 
Ю.Р.Шпаді,
 
А.Т.Кулахметова
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/467

Анотація

Отримано новий критерій стабілізації дуги, який дозволяє знайти залежність тривалості металічної фази дуги від заданих параметрів ланцюга і властивостей контактного матеріалу. Запропонована математична модель фазових переходів в середині електродів в процесі горіння дуги, яка описує динаміку дугової ерозії в металічній і газовій фазах дуги. Встановлено, що причиною зростання тривалості дуги і ерозії контактів, яке має місце із зростанням індуктивності ланцюга, є розширення газоподібної фази дуги відносно її металічної фази.


ДУГОВА ЕРОЗІЯ, ДУГОВІ ФАЗИ, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ