Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Спектроскопія плазми електродугового розряду між композитними електродами Ag–CuO

Бабіч І.Л., Борецький В.Ф., Веклич А.М., Іванісік А.І., Семенишин Р.В., Крячко Л.О., Головкова М.Є.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/465

Методами оптичної емісійної спектроскопії отримано просторові профілі температури та електронної концентрації в плазмі електричної дуги між електродами з композиційного матеріалу Ag – CuO. Для цього попередньо виконано селекцію спектральних ліній CuI та AgI та значень їх спектроскопічних констант. В припущенні наявності в плазмі локальної термодинамічної рівноваги на основі експериментально отриманих результатів розраховано концентрації парів металів в плазмі. Для перевірки одержаних результатів методом лінійної лазерної абсорбційної спектроскопії отримано просторові профілі заселеності рівня 2D5/2 та концентрації атома міді в розрядному проміжку. Металографічні дослідження робочого шару на поверхні електродів показали зміну механізмів електричної ерозії електродного матеріалу при збільшенні струму до 30 А.


КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОДИ AG–CUO, ПЛАЗМА ДУГОВОГО РОЗРЯДУ, СПЕКТРОСКОПІЧНІ КОНСТАНТИ

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010 , #10 , C.82-116


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн