Вплив вмісту і дисперсності оксидів на ерозійну стійкість і стійкість проти зварювання контактів з композиційних матеріалів на основі срібла

М.П.Афонін,
 
М.M.Овчіннікова
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/466

Анотація

Вивчено вплив вмісту (10–25% (мас.)) і дисперсності (0,1 – 17 мкм) оксидів кадмію і олова на ерозійну стійкість і стійкість проти зварювання контактів з композиційних матеріалів систем срібло–оксид олова, срібло–оксид кадмію. Показано, що збільшення електроерозійної стійкості матеріалу, як правило, супроводжується зниженням стійкості контактів проти зварювання. Для встановлення оптимальних областей використання матеріалів срібло–-оксид металу з різною дисперсністю і масовою долею оксидів в сріблі доцільно проведення випробувань контактів з цих матеріалів в реальних комутаційних апаратах.


ДИСПЕРСНІСТЬ, ЗВАРЮВАННЯ, КОМПОЗИТИ, КОНТАКТИ, СРІБЛО-ОКСИДИ, СТІЙКІСТЬ ПРОТИ ЕРОЗІЇ