Конференції

Шляхи зменшення втрат електроенергії в контактних з"єднаннях сильнострумових технологічних установок

О.А.Воронін,
 
А.С.Добросотських,
 
П.А.Кулаков,
 
В.І.Приходченко
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/458

Анотація

Розглянуто застосування рідкометалевих і композиційних матеріалів, як один зі спосібів зниження втрати електричної енергії у сильнострумових з"єднаннях. У результаті перемішування інтерметалевого порошку FеGа4 з евтектичним сплавом галлий-индий-олово, утворюється електропровідний термостійкий пластичний матеріал, що володіє стійкістю гомогенного стану в широкому інтервалі температур та підвищеною в"язкістю. Показано, що застосування розробленого пластичного електропровідного матеріалу на основі евтектичного сплаву Ga-In-Sn і інтерметалевого порошку FeGa4 підвищити надійність і продуктивність роботи електролізного обладнання за рахунок зменшення падіння напруги приводить до зниження втрати електроенергії в контактних з"єднаннях.


ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ МАСТИЛА, РІДКОМЕТАЛЕВІ І КОМПОЗИЦІЙНІ КОНТАКТИ, СИЛЬНОСТРУМОВІ КОНТАКТНІ З’ЄДНАННЯ