Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Шляхи зменшення втрат електроенергії в контактних з"єднаннях сильнострумових технологічних установок

Воронін О.А., Добросотських А.С., Кулаков П.А., Приходченко В.І.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/458

Розглянуто застосування рідкометалевих і композиційних матеріалів, як один зі спосібів зниження втрати електричної енергії у сильнострумових з"єднаннях. У результаті перемішування інтерметалевого порошку FеGа4 з евтектичним сплавом галлий-индий-олово, утворюється електропровідний термостійкий пластичний матеріал, що володіє стійкістю гомогенного стану в широкому інтервалі температур та підвищеною в"язкістю. Показано, що застосування розробленого пластичного електропровідного матеріалу на основі евтектичного сплаву Ga-In-Sn і інтерметалевого порошку FeGa4 підвищити надійність і продуктивність роботи електролізного обладнання за рахунок зменшення падіння напруги приводить до зниження втрати електроенергії в контактних з"єднаннях.


ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ МАСТИЛА, РІДКОМЕТАЛЕВІ І КОМПОЗИЦІЙНІ КОНТАКТИ, СИЛЬНОСТРУМОВІ КОНТАКТНІ З’ЄДНАННЯ

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010 , #10 , C.21-28


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн