Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Молекулярно-динамічне моделювання фізико-механічних властивостей нанокристалів карбіду титану

Огородніков В.В., Григорьєв О.М., Бекеньов В.Л., Картузов В.В.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/825

Методом молекулярної динаміки проведено дослідження впливу температури і швидкості деформації на криві деформація—напруга, величину модуля Юнга для наностержней і нанопроволок карбіду титану.


ДЕФОРМАЦІЯ, КАРБІД ТИТАНУ, МОЛЕКУЛЯРНА ДИНАМІКА, РУЙНУВАННЯ

Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014 , #16 , C.102-119


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн