Конференції

Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві

№ 16 2014 рік

Зміст

В.В.Лукович
Проста математична модель розрахунку потенціалу на зовнішній поверхні ізоляції магістрального трубопроводу
3
А.Л.Максименко
Моделювання ступеневого навантаження пористих мідних заготовок при іскроплазмовому спіканні
8
С.О.Осадчук, Л.І.Ниркова, А.О.Рибаков, В.В.Лукович
Дослідження впливу катодної поляризації у 3%-ному розчині NaCl на деструкцію полімерного стрічкового покриву у стендових умовах
13
Ю.І.Роговий, В.В.Картузов, В.В.Огородніков
Розрахунок модулів пружності диборидів перехідних металів
20
А.В.Хачатрян
Ab initio обчислення характерних параметрів утворення квазібінарних евтектичних боридних композитів
25
О.І.Хоменко, О.В.Хоменко
Використання програмного комплексу АМІС для кількісної металографії
35
М.О.Шевченко, В.Г.Кудін, †В.В.Березуцький, М.І.Іванов, В.С.Судавцова
Оцінки координат кривої ліквідуса діаграм стану подвійних систем
43
К.М.Борисовська
Вплив розміру зерна на коефіцієнт тріщиностійкості у металах
52
О.В.Боровик
Моделювання механізму непружного зсуву між волокнами в матеріалі з односпрямованою структурою тонким ідеально пластичним прошарком
59
В.В.Картузов, О.В.Бистренко, І.П.Мотієнко
Моделювання структуроутворення в процесі спрямованої кристалізації LaB6—ZrB2
69
І.Є.Красікова, В.В.Картузов, І.В.Красіков
Комп’ютерна реалiзація алгоритму обчислення мультифрактальних характеристик структури матеріалу по двовимiрним зображенням
74
†А.О.Лісенко, В.В.Огородніков, В.В.Картузов
Першопринципне моделювання сегментації нанокластерів Ti14C13 та Ti13C14
80
†А.О.Лісенко
Теоретичне дослідження стабільності композитних нанотрубок C—BN—C
92
В.В.Огородніков, О.М.Григорьєв, В.Л.Бекеньов, В.В.Картузов
Молекулярно-динамічне моделювання фізико-механічних властивостей нанокристалів карбіду титану
102
В.В.Картузов, О.М.Мачуленко, К.О.Єфімова
Імітаційне моделювання формування евтектичних структур на основі методу кліткових автоматів
120
В.В.Картузов, О.А.Прядко, О.А.Прядко
Моделювання методом кліткових автоматів процесів теплопереносу в технології нанесення ударостійких покриттів на титанову підложку
133