Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ВПЛИВ НАДВИСОКОЧАСТОТНОГО ПОЛЯ НА ДИФУЗІЙНІ ПРОЦЕСИ В МОНОКРИСТАЛАХ KCl-KBr

Гетьман О.І., Панічкіна В.В., Радченко П.Я., Самелюк А.В., Скороход В.В., Єремеев А.Г., Плотніков І.В., Мацокін В.П.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1314

В умовах надвисокочастотного нагрівання (24 ГГц) досліджено взаємну дифузію в дифузійній парі монокристалів KCl-KBr, які утворюють безперервний ряд твердих розчинів. Результати зіставлено з даними, які отримані в аналогічних режимах за умов традиційного нагріву. Для аналізу складу дифузійної зони використано метод мікрорентгеноспектрального аналізу, а для вивчення мікроструктури - методи мікроскопічного аналізу. Показано, що взаємна дифузія іонів в умовах надвисокочастотного поля протікає з більшою швидкістю, ніж в умовах традиційного нагріву. Виявлено ефект висхідної дифузії іонів Cl і Br в умовах надвисокочастотного нагрівання. Мікроструктура монокристалів після надвисокочастотного нагріву має зони з періодичною структурою полос та області з підвищеним вмістом брому в KCl.


ВЗАЄМНА ДИФУЗІЯ, МОНОКРИСТАЛИ KCL І KBR, НАДВИСОКОЧАСТОТНЕ ПОЛЕ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008 , #11/12 , C.45-56


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн