Конференції

ВПЛИВ МЕХАНІЧНОЇ АКТИВАЦІЇ НА ПРОЦЕСИ СИНТЕЗУ АЛЮМОСИЛІКАТІВ IN SITU В СИСТЕМІ BN–Al2O3–SiO2–Si3N4

Л.Р.Вишняков,
   
Л.М.Переселенцева
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1333

Анотація

Досліджено вплив механічної активації на процеси фазоутворення алюмосилікатів in situ в системі BN–Al2O3–SiO2–Si3N4. Показано, що головним фактором, який впливає на активацію шихти, є тривалість високоенергетичної механічної обробки. За даними інфрачервоної спектроскопії, результатами визначення розміру частинок та питомої поверхні шихти встановлено, що короткотермінова (10–20 хв) обробка в атриторі є достатньою для отримання якісного складу шихти та композиційного матеріалу.


АЛЮМОСИЛІКАТИ, ІНФРАЧЕРВОНА СПЕКТРОСКОПІЯ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, МЕХАНІЧНА АКТИВАЦІЯ, МУЛІТ, НІТРИД БОРУ, РОЗМІР ЧАСТИНОК