Конференції

ПОДВІЙНІ СУМІШІ УЛЬТРАДИСПЕРСНИХ ПОРОШКІВ МЕТАЛІВ
II. ОСОБЛИВОСТІ ВАЛЬЦЮВАННЯ УЛЬТРАДИСПЕРСНИХ ПОРОШКІВ В ПОРИСТІ СТРІЧКИ

А.В.Люшинський
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1337

Анотація

Вивчено можливість отримання пористих прокатних стрічок із подвійних сумішей ультрадисперсних порошків нікелю, міді й кобальту. Досліджено вплив швидкості вальцювання на товщину і пористість стрічки, а також на змінювання питомої поверхні порошків. Встановлено, що найкращу здатність до вальцювання мають порошки нікелю і міді, а також порошки, отримані з механічних сумішей форміатів.


ВАЛЬЦЮВАННЯ, ПОДВІЙНІ СУМІШІ, ПОРИСТІСТЬ, ПРОКАТАНІ СТРІЧКИ, ТОВЩИНА, УЛЬТРАДИСПЕРСНІ ПОРОШКИ