Конференції

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПЛИННОСТІ ДЛЯ СПЕЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ

І.Покорская
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1338

Анотація

Визначено уявну напругу пластичної течії трьох порошкових матеріалів: чистих заліза, міді та алюмінию. Встановлено, що співвідношення між уявною напругою пластичної течії та відносною густиною є нелінійним, і для точного опису пластичної деформації необхідна апроксимація будь-якою комплексною функцією. Отримані результати можуть бути використані для якісного опису, а також для оптимізації процесу холодного формування.


АЛЮМІНІЙ, ЗАЛІЗО, МІДЬ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, УЯВНА НАПРУГА ПЛАСТИЧНОЇ ТЕЧІЇ, ХОЛОДНЕ ФОРМУВАННЯ