Конференції

ОТРИМАННЯ НАНОЧАСТИНОК МІДІ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИМ ОСАДЖЕННЯМ

М.Раджа
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1342

Анотація

Серед численних методів отримання наночастинок міді найбільш прийнятним і простим є електролітичне осадження. У даній роботі як електроліт використовували підкислений водний розчин сульфату міді з необхідними домішками. В умовах варіювання напруги постійного струму на катоді було осаджено пористий шар мідних частинок. Їх характеризацію проведено методами рентгенівської дифрактометрії й спектрометричного аналізу у видимій та ультрафіолетовій областях. Морфологію поверхні Cu-наночастинок досліджено методами растрової та просвічувальної електронної мікроскопії.


ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ, МІДНІ НАНОЧАСТИНКИ, ПОРИСТИЙ ШАР, ПРОСВІЧУВАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ, РАСТРОВА ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ, РЕНТГЕНІВСЬКА ДИФРАКТОМЕТРІЯ, СПЕКТРОМЕТРІЯ