Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ ОПИС СИСТЕМИ Cu–Ti–Zr
II. СИСТЕМИ Cu-Zr І Ti-Zr

М.А.Турчанін,
 
П.Г.Агравал,
 
А.Р.Абдулов
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1348

Анотація

В рамках CALPHAD-методу проведенo термодинамічний опис систем Cu–Zr і Ti–Zr. Енергію Гіббса рідкої фази системи Cu–Zr описано в рамках моделі ідеального асоційованого розчину. Надлишкову енергію Гіббса рідких сплавів системи Ti–Zr і твердих розчинів систем Cu–Zr і Ti–Zr описано моделями з поліномами Редліха–Кистера. Енергію Гіббса інтерметалічних сполук системи Cu–Zr описано моделями, що враховують їх ентальпію та ентропію утворення. Набір самоузгоджених параметрів моделей одержано на базі інформації про фазові рівноваги та термодинамічні властивості фаз. Розраховані діаграми стану систем та отримані значення термодинамічних властивостей фаз зіставлені з відповідною експериментальною інформацією, і показано їх задовільну узгодженість. Виконано аналіз відносної термодинамічної стабільності переохолоджених розплавів і кристалічних фаз системи Cu–Zr.


ДІАГРАМА СТАНУ, СПЛАВИ МІДІ З ЦИРКОНІЄМ, СПЛАВИ ТИТАНУ З ЦИРКОНІЄМ, ТЕРМОДИНАМІКА, ТЕРМОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ