ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Дерев`янка Олександра Васильовича

16.8.2021 Захист дисертації Д 26.207.03

27. 09. 2021 р. о 10-00 год.  у режимі он-лайн конференції в програмі ZOOM відбудеться  захист дисертації: "Особливості сплавоутворення при консолідації порошкових матеріалів на основі абразив-металевих систем під дією електричного струму" на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Дерев`янка Олександра Васильовича.

Шифр та найменування наукової спеціальності: 05.16.06 – "Порошкова металургія і композиційні матеріали"

Шифр вченої ради: Д 26.207.03

 

Науковий керівник – †Райченко Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. Згалат-Лозинський Остап Бронiславович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, зав. відділу термомеханічної обробки тугоплавких матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича.

Офіційний опонент – Богомол Юрій Іванович, доктор технічних наук, доцент, в.о. зав. кафедри "Високотемпературних матеріалів та порошкової металургії" Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України, м. Київ

Офіційний опонент – Присташ Микола Сергійович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, відділ імпульсної обробки дисперсних систем Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України, м. Миколаїв

Матеріали для завантаження:

Усіх бажаючих взяти участь у дистанційному захисті просимо надіслати лист на адресу d26.207.03.ipms@ukr.net, в якому вказати е-mail, на який буде надіслано код конференції.

Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 16 серпня 2021  р.