Конференції

Адгезія розплавів і пайка матеріалів

№ 47 2014 рік

Зміст


Розділ I ПОВЕРХНЕВІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВІВ І ТВЕРДИХ ТІЛ, ЗМОЧУВАННЯ, АДГЕЗІЯ
В.П.Красовський, Н.О.Красовська, †Ю.В.Найдіч
ЗМОЧУВАННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ РОЗПЛАВАМИ МЕТАЛІВ В УМОВАХ, ЩО ІМІТУЮТЬ КОСМІЧНИЙ ВАКУУМ І АТМОСФЕРУ ЛУНИ
3
М.Ф.Григоренко, Є.П.Черніговцев
ВИВЧЕННЯ КАПІЛЯРНИХ ЯВИЩНА МІЖФАЗОВІЙ ПОВЕРХНІ РІДИНА1―ТВЕРДЕ ТІЛО―РІДИНА2 З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛЬНИХ СИСТЕМ, ЩО ІМІТУЮТЬ СТАН МІКРОГРАВІТАЦІЇ/НЕВАГОМОСТІ
14
В.П.Солнцев, †В.В.Скороход, К.М.Петраш, Т.О.Солнцева
ТЕРМОКІНЕТИКА РЕАКЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ, ІНІЦІЙОВАНИХ КОНТАКТНИМ ПЛАВЛЕННЯМ В ПОРОШКОВИХ МЕТАЛЕВИХ СУМІШАХ НА ОСНОВІ НІКЕЛЮ З АЛЮМІНІЄМ
25
Т.В.Стецюк
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ РІДИНИ В УМОВАХ НЕВАГОМОСТІ І ВИКОРИСТАННЯ ЇХ У КОСМІЧНОМУ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ: ОГЛЯД
35

Розділ II. КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ТВЕРДИХ ТІЛ НА МЕЖІ З ТВЕРДИМИ І РІДКИМИ ФАЗАМИ
О.В.Сухова, В.Л.Сироватка
СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ МЕЖІ РОЗДІЛУ В КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛАХ, АРМОВАНИХ КВАЗІКРИСТАЛІЧНИМ СПЛАВОМ-НАПОВНЮВАЧЕМ Al—Co—Cu
58
І.І.Габ, Т.В.Стецюк, Б.Д.Костюк, С.І.Мартинюк, †Ю.В.Найдіч
МЕТОДИЧНО-АПАРАТУРНА РОЗРОБКА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМОЧУВАННЯ ТВЕРДИХ ТІЛ РОЗПЛАВАМИ МЕТАЛІВ В ЗЕМНИХ УМОВАХ ТА ПРИ ДІЇ МІКРОГРАВІТАЦІЇ НА БОРТУ МКС
66
†Ю.В.Найдіч, І.І.Габ, Т.В.Стецюк, Б.Д.Костюк, С.І.Мартинюк, Т.Б.Коноваленко
КІНЕТИКА ДИСПЕРГУВАННЯ ПРИ ВІДПАЛІ У ВАКУУМІ ХРОМОВИХ ТА НІКЕЛЕВИХ НАНОПЛІВОК, НАНЕСЕНИХ НА НЕОКСИДНІ МАТЕРІАЛИ
76
О.В.Дуров, Б.Д.Костюк, Т.В.Сидоренко
ВПЛИВ СТЕХІОМЕТРІЇ ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ НА МОРФОЛОГІЮ НАНЕСЕНИХ НА ЙОГО ПОВЕРХНЮ ТОНКИХ ПЛІВОК БЛАГОРОДНИХ МЕТАЛІВ ПІСЛЯ ВІДПАЛУ
84

Розділ III. ПАЙКА. АДГЕЗІЙНІ ПОКРИТТЯ. АДГЕЗІЙНІ ЯВИЩА В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ОТРИМАННЯ МАТЕРІАЛІВ
В.О.Євдокимов, В.П.Уманський, Н.О.Красовська, Т.Б.Коноваленко
ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОЧЕННЯ АЛМАЗНИХ ДИСПЕРСНИХ КОМПОЗИЦІЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗПЛАВАМИ, ЩО МІСТЯТЬ АДГЕЗІЙНО-АКТИВНИЙ КОМПОНЕНТ
89
А.А.Адамовський, В.Т.Варченко, Т.Б.Коноваленко
ТЕРТЯ І ЗНОС КОНТАКТНОЇ ПАРИ СТМ — ТВЕРДІ СПЛАВИ З МАСТИЛОМ
100
О.В.Дуров
ПАЯННЯ ZrO2-КЕРАМІКИ ДО МЕТАЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИПОЮ СРІБЛО—МІДЬ—КИСЕНЬ НА ПОВІТРІ
108
Т.В.Сидоренко
КОСМІЧНИЙ ВАКУУМ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА МАТЕРІАЛИ, КОНСТРУКЦІЇ Й ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕРОЗ’ЄМНИХ З’ЄДНАНЬ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
111