Конференції

Адгезія розплавів і пайка матеріалів

№ 48 2015 рік

Зміст


Розділ I ПОВЕРХНЕВІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВІВ І ТВЕРДИХ ТІЛ, ЗМОЧУВАННЯ, АДГЕЗІЯ
В.П.Красовський, Л.Р.Вишняков, Н.О.Красовська, В.О.Коханий
ВИЗНАЧЕННЯ ЗМОЧУВАННОСТІ КОМПАКТНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ МІДІ ОЛОВОВМІСНИМИ СПЛАВАМИ
3
†Ю.В.Найдіч, Т.В.Сидоренко, Б.К.Лупин
ЗМОЧУВАННЯ ДІОКСИДУ ОЛОВА РОЗПЛАВАМИ СРІБЛО—МІДЬ У ПОВІТРЯНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
11
Т.В.Сидоренко, В.В.Полуянська
ДІОКСИД ОЛОВА: БУДОВА, ВЛАСТИВОСТІ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО КАПІЛЯРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ (ОГЛЯД)
15

Розділ II. КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ТВЕРДИХ ТІЛ НА МЕЖІ З ТВЕРДИМИ І РІДКИМИ ФАЗАМИ
О.В.Дуров
РОЛЬ СТЕХІОМЕТРІЇ В ПРОЦЕСАХ ЗМОЧУВАННЯ І КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЛЯ СИСТЕМИ РОЗПЛАВ НІКЕЛЯ—ДІОКСИД ЦИРКОНІЮ
49
О.П.Уманський, О.М.Полярус, М.С.Українець
ОСОБЛИВОСТІ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ NiAl―СrB2
55
†Ю.В.Найдіч, І.І.Габ, Т.В.Стецюк, Б.Д.Костюк, С.І.Мартинюк
КІНЕТИКА ДИСПЕРГУВАННЯ-КОАГУЛЮВАННЯ ПРИ ВІДПАЛІ У ВАКУУМІ НАНОПЛІВОК ПАЛАДІЮ ТА ПЛАТИНИ, НАНЕСЕНИХ НА ОКСИДНІ ТА НЕОКСИДНІ МАТЕРІАЛИ
62
О.В.Сухова, Н.В.Карпенко, Н.С.Лябах
СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ Fe—P—B І КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЇХ ОСНОВІ
74

Розділ III. ПАЙКА. АДГЕЗІЙНІ ПОКРИТТЯ. АДГЕЗІЙНІ ЯВИЩА В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ОТРИМАННЯ МАТЕРІАЛІВ
А.Е.Шапіро
Паяння оксидно-алюмінієвої кераміки та графіту з титаном з використанням аморфної фольги Ti––20Zr––20Cu––20Ni в якості припою
81
В.С.Журавльов
ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПАЯННЯ НІОБІЮ З АЛЮМООКСИДНОЮ КЕРАМІКОЮ ВК94-1 МІДДЮ І МІДНО-НІКЕЛЕВИМИ ПРИПОЯМИ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ТИСКУ
94
Т.В.Сидоренко
ВИКОРИСТАННЯ ПРИПОЇВ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ Ag—Cu—O ДЛЯ ПАЯННЯ НА ПОВІТРІ І МЕТАЛІЗАЦІЇ ПЕРОВСЬКІТНОЇ КЕРАМІКИ
103
А.А.Адамовський, О.Д.Костенко, В.Т.Варченко
ТРИБОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ КУБІЧНОГО НІТРИДУ БОРУ
108
І.І.Габ, Т.В.Стецюк, Б.Д.Костюк, С.І.Мартинюк, †Ю.В.Найдіч
АДГЕЗІЙНО-МЕХАНІЧНЕ З’ЄДНАННЯ ОКСИДНИХ МАТЕРІАЛІВ З МЕТАЛАМИ
117