Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві

№ 18 2016 рік

Зміст

В.В.Лукович
Про можливість зменшення руйнівних процесів режиму катодного захисту трубопроводу за надмірної катодної поляризації його поверхні
3
Л.І.Ниркова, С.О.Осадчук, В.В.Лукович
Дослідження процесів поляризації та відшарування захисних полімерних покриттів від поверхні зразків трубної сталі
8
К.М.Петраш, В.П.Солнцев, †В.В.Скороход, Т.О.Солнцева
Аналіз можливих варіантів розвитку термокінетики процесів взаємодії в системі титан—алюміній при динамічній зміні концентрації розчинника
17
О.В.Михайлов, Є.В.Картузов
Вплив параметрів ударного навантаження та властивостей матеріалу мішені на характер її руйнування
23
І.Є.Красікова, В.В.Картузов, І.В.Красіков
Комп’ютерна реалiзація алгоритму визначення мультифрактальних характеристик матеріалознавчих структур по їх двовимiрним зображенням
30
Д.А.Закарян, В.В.Картузов, А.В.Хачатрян
Моделювання з перших принципів температурної залежності міцності в системах LaB6 —TiB2, LaB6—ZrB2 з урахуванням інтерфейсу
37
Д.А.Закарян, А.В.Хачатрян
Обчислення міцності нанокераміки з алмазоподібною структурою
49
С.М.Зубкова, В.Л.Бекеньов
Першопринципове вивчення атомної та електронної структури полярної поверхні CdTe(111)B-(2√3x4) орт.
56
Г.А.Баглюк, О.В.Власова, В.В.Картузов, А.А.Мамонова, Н.В.Могила, Н.М.Роженко
Особливості застосування методу регуляризації Тихонова до визначення параметрів дефектного стану механоактивованого порошку заліза
72
Б.Р.Чистяков, В.П.Солнцев, †В.В.Скороход, А.М.Шахновський
Математичне моделювання процесу окиснення заліза за участю твердофазної реакції утворення магнетиту
80
Д.І.Барановський, А.В.Кузьмов, М.Б.Штерн
Комп’ютерне моделювання зонального уособлення в шарі Ni при спіканні багатошарових керамічних конденсаторів
85
В.Г.Боровик
Моделювання конструкційного матеріалу нового покоління механічно подібного до біологічних конструкційних матеріалів
93
†А.О.Лісенко, В.В.Огородніков, В.В.Картузов, В.Л.Бекеньов
Теоретичне вивчення стабільності кубічних нанокристалів системи TiC—ZrC
103
К.М.Борисовська, Н.М.Марченко, Г.Ю.Коваль, Ю.М.Подрезов
Структурна чутливість коефіцієнта тріщиностійкості молібдену при різних температурах
110