Конференції

Адгезія розплавів і пайка матеріалів

№ 49 2016 рік

Зміст


Розділ I. ПОВЕРХНЕВІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВІВ І ТВЕРДИХ ТІЛ, ЗМОЧУВАННЯ, АДГЕЗІЯ
†Ю.В.Найдіч, В.П.Красовський, О.В.Дуров, Т.В.Сидоренко
ВПЛИВ ЕЛЕКТРОНЕГАТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ЗМОЧУВАННЯ ТА ПАЯННЯ ІОННИХ ТА ІОННО- КОВАЛЕНТНИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ МЕТАЛЕВИМИ РОЗПЛАВАМИ
3
В.В.Полуянська, Т.В.Сидоренко, †Ю.В.Найдіч
ЗМОЧУВАННЯ У ВАКУУМІ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ SiO2 КРЕМНІЙВМІЩУЮЧИМИ СПЛАВАМИ
22
М.Ф.Григоренко, Є.П.Черніговцев, †Ю.В.Найдіч
ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕЯКИХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (ПЛАВКА, СИНТЕЗ СПЛАВІВ, ПАЙКА) У СЕРЕДОВИЩІ, НАБЛИЖЕНОМУ ДО АТМОСФЕРИ НА ПЛАНЕТІ МАРС
29

Розділ II. КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ТВЕРДИХ ТІЛ НА МЕЖІ З ТВЕРДИМИ І РІДКИМИ ФАЗАМИ
†Ю.В.Найдіч, І.І.Габ, Т.В.Стецюк, Б.Д.Костюк, С.І.Мартинюк
КІНЕТИКА РОЗПАДУ ПРИ ВІДПАЛІ У ВАКУУМІ ТИТАНОВИХ ТА ЦИРКОНІЄВИХ НАНОПЛІВОК, НАНЕСЕНИХ НА КАРБІД КРЕМНІЮ ТА НІТРИД АЛЮМІНІЮ
35
В.П.Красовський, Н.О.Красовська
КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ, СТРУКТУРА ТА АРХІТЕКТУРА МІЖФАЗНОЇ МЕЖІ В СИСТЕМАХ ФТОРИД КАЛЬЦІЮ– МЕТАЛЕВИЙ РОЗПЛАВ
45
Уськова Н.Н. , Шахнін Д.Б. , І.І.Габ, Малишев В.В. , Бінг Лі
ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ВОЛЬФРАМОВИХ ПОКРИТТІВ НА ТИТАН З ВОЛЬФРАМАТНО­ ПІРОСУЛЬФАТНИХ РОЗПЛАВІВ
59
Малишев В.В. , Уськова Н.Н. , І.І.Габ, Шахнін Д.Б. , Н.Ф.Кущевська
ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ВОЛЬФРАМУ З ІОННИХ РОЗПЛАВІВ: РІЗНІ ТИПИ СТРУКТУР КАТОДНИХ ОСАДІВ
70

Розділ III. ПАЙКА. АДГЕЗІЙНІ ПОКРИТТЯ. АДГЕЗІЙНІ ЯВИЩА В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ОТРИМАННЯ МАТЕРІАЛІВ
†Ю.В.Найдіч, О.П.Уманський, А.А.Бугайов
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВСТАВОК АВКМ ПРИ СВЕРДЛІННІ ГРАНІТНИХ ПЛАСТИН В ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ
86
В.П.Красовський, Н.О.Красовська
ГАЛОГЕНІДНІ ВОГНЕТРИВКІ ТИГЛІ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ПЛАВЛЕННЯ, ІЗОТЕРМІЧНОЇ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ І ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗУ ХІМІЧНО АГРЕСИВНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ Ti, Zr, Nb, V 
96
О.К.Радченко, О.В.Дерев’янко, Ю.М.Романенко, П.І.Лобода, В.А.Кривошея
ПАЙКА ТВЕРДОГО СПЛАВУ КОМПОЗИЦІЙНИМ ПРИПОЄМ
103
О.В.Дуров, Т.В.Сидоренко
ВПЛИВ ПРОПУСКАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА ЗМОЧУВАННЯ ZrO2 - КЕРАМІКИ МЕТАЛАМИ У ВАКУУМІ
113