Електричні контакти та електроди

№ 13 2016 рік

Зміст

Є.П.Шалунов, В.М.Смирнов
Нанокомпозиційні матеріали на основі порошкової міді для електродів точкового контактного зварювання оцинкованих сталей
3
В.Н.Шоффа, О.Г.Бандоріна
Мікроелектромеханічні системи в медицині
13
М.М.Дзекцер, Е.С.Рублева, Ю.С.Висленев
Охолоджувальні контактні з’єднання
23
Е.Г.Афтанділянц, К.Г.Лопатько, А. А.Щерецький
Будова та властивості наночастинок, отриманих електроіскровою обробкою алюмінієвих гранул
27
А.М.Веклич, С.О.Фесенко, Л.О.Крячко, В.Ф.Борецький, М.М.Клешич, М.Є.Головкова
Особливості електродугового розряду між композитними електродами Cu—C
36
А.М.Веклич, М.М.Клешич, С.О.Фесенко, В.Ф.Борецький
Дослідження плазми електродугового розряду з домішками парів міді та нікелю
61
О.Н.Сизоненко
Трансформація хвиль стиснення при розповсюдженні у газорідинному середовищі
71
В.Г.Гречанюк, Р.В.Мінакова, М.І.Гречанюк, І.М.Гречанюк
Вплив матеріалу й товщини розділового шару на формування структури конденсатів Сu—Mo
76
І.М.Гречанюк, В.Г.Гречанюк
Вибір зміцнюючих фаз для формування композицій з заданими фізико-хімічними властивостями
83
М.О.Баб’як, В.Л.Горобець, В.В.Артемчук
Дослідження фізико-механічних властивостей накладок пантографів, що застосовуються в якості струмоз’ємних елементів електрорухомого складу
89
М.О.Баб’як, В.Л.Горобець, В.В.Артемчук
Узагальнення досвіду літературних джерел і експериментальних даних для комплексних порівняльних випробувань вставок пантографів
101
Є.І.Дроздова, Є.А.Єкімов, В.В.Ізмайлов, М.В.Новоселова, І.М.Ушакова, О.П.Черногорова
Електроерозійна зносостійкість композитів на медній основі, що містять надтверді вуглецеві частинки
108
Б.Медзинський, Г.Вишневський, С.Харін, М.І.Гречанюк, Х.Нурі
Порівняльне дослідження ефективності переходу дуги в жевріючий розряд при використанні багатошарових конденсованих матеріалів в електричних контактах
114
О.І.Гетьман
Особливості структури емітерного шару та емісійних характеристик імпрегнованих скандатних металопористих катодів нового покоління
125
М.І.Гречанюк, І.М.Гречанюк, О.В.Хоменко, †В.Г.Затовський
Удосконалення обладнання для отримання конденсованих із парової фази електроконтактних матеріалів із покращеними експлуатаційними характеристиками
137
О.І.Толочин, А.В.Лаптєв, О.В.Хоменко, О.І.Хоменко
Структура та властивості динамічно компактованих порошків міді та суміши міді з хромом
146
Л.О.Крячко, †В.Г.Затовський, М.Є.Головкова
Порівняльне дослідження матеріалів контактних вставок струмоприймачів залізничного транспорту
154