Конференції

Адгезія розплавів і пайка матеріалів

№ 51 2018 рік

Зміст


Розділ I. ПОВЕРХНЕВІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВІВ І ТВЕРДИХ ТІЛ, ЗМОЧУВАННЯ, АДГЕЗІЯ
Т.В.Сидоренко, В.В.Полуянська, †Ю.В.Найдіч
ВПЛИВ ПАРЦІАЛЬНОГО ТИСКУ КИСНЮ НА ПРОЦЕСИ ЗМОЧУВАННЯ ТА КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМАХ, ЩО МІСТЯТЬ МЕТАЛІЧНІ РОЗПЛАВИ ТА КЕРАМІКУ НА ОСНОВІ ДІОКСИДУ ОЛОВА
3
В.П.Красовський, †Ю.В.Найдіч, І.І.Габ, Б.Д.Костюк, Т.В.Стецюк, Н.О.Красовська
ЗМОЧУВАННЯ СПЛАВУ АМц МЕТАЛЕВИМИ РОЗПЛАВАМИ
14
О.В.Дуров, Т.В.Сидоренко
РОЛЬ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ЯВИЩ У ПРОЦЕСАХ ЗМОЧУВАННЯ ТА КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ОКСИДІВ ОЛОВА ТА ЦИРКОНІЮ З МЕТАЛЕВИМИ РОЗПЛАВАМИ
21
К.Ю.Пастушенко, В.С.Судавцова, П.П.Левченко, В.Г.Кудін
Взаємодія в сплавах системи Ce—Ni—Sn
29
В.С.Судавцова, А.С.Козорєзов, К.Ю.Пастушенко, В.Г.Кудін
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Sn—Ho
36
Л.О.Романова, В.С.Судавцова, К.Ю.Пастушенко, В.Г.Кудін, М.І.Іванов
Взаємодія в сплавах системи Sb—Eu
42

Розділ II. КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ТВЕРДИХ ТІЛ НА МЕЖІ З ТВЕРДИМИ І РІДКИМИ ФАЗАМИ
О.В.Сухова, Ю.В.Сироватко
ОСОБЛИВОСТІ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ КРИСТАЛІЧНИХ ТА КВАЗІКРИСТАЛІЧНИХ ФАЗ З РОЗПЛАВЛЕНИМИ МЕТАЛАМИ
48
†Ю.В.Найдіч, І.І.Габ, Т.В.Стецюк, Б.Д.Костюк
КІНЕТИКА ДИСПЕРГУВАННЯ ХРОМОВИХ НАНОПЛІВОК, НАНЕСЕНИХ НА ОКСИДНІ МАТЕРІАЛИ, ПІД ЧАС ВІДПАЛУ ЇХ У ВАКУУМІ
54
О.В.Дуднік, М.С.Глабай, Я.С.Тищенко, В.П.Редько, О.К.Рубан
ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІСЛЯ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ДИСПЕРСНОГО ПОРОШКУ СИСТЕМИ ZrO2—Y2O3—CeO2— Al2O3—СоО
62
І.О.Марек, О.К.Рубан, В.П.Редько, М.І.Даниленко, С.А.Корній, О.В.Дуднік
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ВИХІДНИХ ПОРОШКІВ НА ”СТАРІННЯ“ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ ZrO2—Y2O3—CeO2
71
В.В.Малишев, Д.Б.Шахнін, А.І.Габ, О.О.Риженко, З.Устундаг
СПОСОБИ КЕРУВАННЯ СТРУКТУРОЮ ПОКРИТТІВ МОЛІБДЕНУ І ВОЛЬФРАМУ В ВОЛЬФРАМАТНОМОЛІБДАТНИХ РОЗПЛАВАХ
81
В.П.Красовський, Н.О.Красовська
КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ І ЗМОЧУВАННЯ ПОЛІКРИСТАЛІЧНОГО КРЕМНІЮ МЕТАЛЕВИМИ РОЗПЛАВАМИ
92

Розділ III. ПАЙКА. АДГЕЗІЙНІ ПОКРИТТЯ. АДГЕЗІЙНІ ЯВИЩА В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ОТРИМАННЯ МАТЕРІАЛІВ
В.С.Журавльов, Т.В.Сидоренко
МІНІАТЮРИЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ ПАЯНОГО З"ЄДНАННЯ ТОНКОГО НЕМЕТАЛЕВОГО ДИСКА З ПОРОЖНИСТИМ ТОНКОСТІННИМ МЕТАЛЕВИМ ЦИЛІНДРОМ
98
І.І.Габ, В.П.Красовський, Т.В.Стецюк, Н.О.Красовська
РОЗРОБКА СПОСОБУ ВИГОТОВЛЕННЯ ВАКУУМНО-ЩІЛЬНОГО НЕНАПРУЖЕНОГО З’ЄДНАННЯ КВАРЦОВОГО СКЛА З АЛЮМІНІЄВИМИ СПЛАВАМИ
104