Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича

№ 8 2015 рік