Конференції

Електронна мікроскопія і міцність матеріалів

№ 25 2019 рік

Зміст

К.М.Борисовська, Ю.М.Подрезов, С.О.Фірстов
Критична плотність дислокацій в процесі їх перебудови в полігонізаційні стінки
3
В.Ф.Горбань, М.О.Крапівка, С.О.Фірстов, Д.В.Куриленко
Роль ентальпії змішування в формуванні фізико-механічних властивостей твердорозчинних високоентропійних сплавів
8
†Ю.В.Мільман, Н.П.Захарова, М.О.Єфімов, М.І.Даниленко, А.І.Самелюк, А.Г.Покляцький, В.Є.Федорчук, Г.П.Кисла
Структура та механічні властивості зварних з’єднань сплавів системи Al―Cr―Fe―Ti, що містять квазікристалічну фазу
17
М.І.Луговий, †В.М.Слюняєв, М.П.Бродніковський
Принцип адитивності термічної і атермічної складових твердорастворного зміцнення в багатокомпонентних сплавах
26
Ю.Г.Безимянний, Є.О.Козирацький, А.М.Колесников, К.А.Комаров, В.А.Назаренко, О.В.Талько
Особливості визначення характеристик пружності мікроламінатів за результатами вимірювання швидкості поширення пружних хвиль
35
П.В.Мазур, О.М.Григорьєв, Д.В.Ведель, Л.М.Мелах
Властивості кераміки ZrB2―SiC―СrB2, отриманої вакуумним спіканням
43
М.М.Бричевський
Cтруктурні особливості залежності загальної електричної провідності твердого електроліту ICe10ScSz
55
М.В.Карпець, М.І.Даниленко, Г.С.Олєйник, О.Ю.Хижун, Ю.М.Солонін, О.О.Бочечка, П.М.Силенко, Т.В.Томила, А.В.Котко
Особливості структурно-фазових перетворень за високих тиску та температури в системі ультрадисперсних порошків алмазу та турбостратного нітриду бору
64
П.М.Силенко, †А.М.Шлапак, Ю.М.Солонін, Г.С.Олєйник, А.В.Котко, Д.І.Андрущенко, Т.В.Томила
Вплив водню на структурні характеристики нитковидних кристалів карбіду кремнію, одержуваних методом парогазового синтезу
78