Конференції

Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві

№ 05 2001 рік

Зміст


Введение
3
Л.В.Барановская
Об одной дифференциально-разностной игре запаздывающего типа
4
В.Л.Бекеньов, В.В.Камишенко, В.В.Картузов, Ю.Г.Гогоци
Про механічну стійкість гексагональної щільноупакованої фази вуглецю
12
В.М.Булавацький
Математичне моделювання високотемпературного процессу горіння в нерівноважних середовищах
27
Б.О.Галанов, С.М.Іванов, В.В.Картузов, Р.І.Бугаєнко
Модель росту оксидного шару на Si3N4- та SiC-кераміках: неоднорідна кристалізація SiO2 із зміненням об”єму
36
Б.О.Галанов, В.В.Лукович
Про один метод регуляризації інтегрального рівняння першого роду з гіперсингулярним ядром
47
Ю.М.Горячев, В.И.Дехтярук, Н.И.Симан, Л.И.Фиялка, Е.И.Шварцман
Аппроксимация многофакторных сигналов универсальных твердотельных датчиков
52
Д.А.Закарян, В.В.Картузов
Обчислення силових тензорів та дисперсійних кривих металів з кубічною структурою
57
В.В.Камишенко, В.І.Шевченко, Ю.Г.Гогоци, В.В.Картузов
Теоретичне дослідження росту алмазоподібної плівки на поверхні (111) SiC
65
В.В.Картузов, В.П.Солнцев, †В.В.Скороход, К.Є.Ротмістровський, Т.А.Солнцева
Закономірності запалювання та горіння екзотермічних реакцій синтезу неорганічних сполук в умовах контактного плавлення компонентів
72
В.С.Кравченко
Напряжения при прохождении критической стадии полигонизации
80
†А.О.Лісенко, В.Л.Бекеньов, А.Г.Мілевський
Модель міжатомної взаємодії та методика розрахунку парних потенціалів міжатомних взаємодій в бінарних з”єднаннях перехідних металів
96
В.В.Огородніков, К.В.Малишевський
Молекулярно-динамічне моделювання розтягу бікристала Cr-Nb
104
В.В.Огородніков, †В.В.Покропивний
Аналітичні моделі атомно-силового мікроскопа
113
Д.А.Шейченко, †В.В.Покропивний
Квантово-химический расчет электронной структуры и колебательного спектра молекул фулборенов B12N12, B24N24, B60N60 - аналогов фуллеренов
129
В.І.Шевченко, В.І.Іващенко, Л.А.Іващенко, Г.В.Русаков, В.В.Картузов
Атомна структура тетраедричних аморфних сплавів -Si1-xCx
139
В.І.Шевченко, В.І.Іващенко, Г.В.Русаков, В.В.Картузов
Вакантні і гідрогенні стани в кубічному карбіді кремнію
160
S.M.Zubkova, V.A.Izjumov, L.N.Rusina, E.V.Smelyansky
Fine structure of shallow donor binding energy in semiconductors
174