Конференції

Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві

№ 1997 рік

Зміст


Введение
3
Т.В.Колесник
Слово про вчителя
6
В.В.Лукович
В.М.Остапенко i математичне моделювання поля систем електрохімічного захисту трубопроводів
10
В.М.Остапенко, Г.П.Грищенко, Левіщенко С.С, Н.В.Ткаченко, Л.Л.Панченко
Про феноменологічні математичні моделі
15
B.C.Абрамчук, I.B.Абрамчук
Застосування інтерполяційних многочленів в математичних моделях
21
Б.О.Галанов
Про розв”язність нелінійних інтегральних рівнянь односторонніх контактних задач теорії пружності
29
Б.О.Галанов
Про збіжність методу Бубнова-Галеркіна для одного класу односторонніх крайових задач механіки контакту пружних тіл з покриттями
37
Д.А.Закарян
Обчислення псевдопотенціалу діелектриків та дослідження їх електронної структури з урахуванням розміру зарядів на зв”язках
44
Д.А.Закарян, В.В.Картузов
Обчислювальний експеримент з дослідження впливу високих тисків на ковалентні та іонно-ковалентні кристали з кубічною структурою
56
В.В.Картузов, І.В.Красіков, Є.А.Єфімова, Л.М.Куліков, А.А.Семенов-Кобзарь
Комп"ютерне моделювання процесів інтеркаляції в нанотехнології з"єднань з шаруватими структурами
66
В.В.Картузов, І.Є.Красікова, І.В.Красіков
Моделювання процесів лазерної обробки поверхні матеріалу
74
В.В.Камишенко, В.В.Картузов, К.Є.Ротмістровський
Впорядкування через хаотизацію: моделювання фазових рівноваг під опроміненням
82
В.В.Камышенко, В.І.Шевченко
Теоретическое изучение политипов карбида кремния
112
Ю.М.Кривонос
Обобщенные обратные линейные операторы и их приложение к решению краевых задач
123
В.В.Лукович
Поле трубопроводу, який знаходиться під шаром грунту з великим опором
130
Л. Л.Панченко
Математичні моделі локального охолодження циліндра та їх застосування
141
†В.В.Скороход, В.В.Картузов, І.В.Красіков, Є.В.Картузов
Імітаційне моделювання упаковки часток (двомірний випадок)
155