Адгезія розплавів і пайка матеріалів

№ 41 2008 рік

Зміст

М.Ф.Григоренко, В.В.Полуянська, Є.П.Черніговцев
Процеси швидкісного змочування та розтікання у системі адгезійно-активний металічний розплав нітрид кремнію
3
В.Н.Сухов, І.Г.Чурилов
ВНУТРІШНІЙ РОЗМІРНИЙ ЕФЕКТ ПЛАВЛЕННЯ В ШАРУВАТИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ ЕВТЕКТИЧНОГО ТИПА
9
†Ю.В.Найдіч, І.І.Габ, Б.Д.Костюк, Д.І.Куркова, Т.В.Стецюк, С. В.Дукаров, А.П.Кришталь, О.С.Литвин
Морфологія і коагуляція при відпалі золотих наноплівок, нанесених на алмаз і скловуглець
15
Н.Ю.Таранець
ТИМЧАСОВІ ЗМІНИ КРАЄВИХ КУТІВ І КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ НІТРИДУ АЛЮМІНІЮ З РОЗПЛАВАМИ МІДЬ-СРІБЛО-ТИТАН
21
Н.В.Далакова, Т.А.Орквасов, В.А.Созаєв
ВПЛИВ ДОМІШОК НА ШВИДКІСТЬ КОНТАКТНОГО ПЛАВЛЕННЯ МЕТАЛІВ ТА ФАЗОУТВОРЕННЯ В КОНТАКТНИХ ПРОШАРКАХ
29
О.П.Уманський, М.С.Стороженко, А.Д.Панасюк, В.П.Коновал
Дослідження контактної взаємодії TiB2-SiC зі сплавами Ni-Cr.
36
О.П.Уманський, Е.П.Пугачевська, В.П.Коновал
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДИБОРИДУ ТИТАНУ-ХРОМУ ЗІ СПЛАВАМИ Ni-Cr
44
В.П.Красовський, Л.Р.Вишняков, Н.О.Красовська, Е.Г.Іванов
Безсвенцеві припої для металізації і пайки мідних матеріалів
53
В.В.Куренкова, І.С.Малашенко
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ПАЙКА ЛИВАРНИХ ЖАРОМІЦНИХ НІКЕЛЕВИХ СПЛАВІВ БОРСОДЕРЖАЩИМ ПРИПОЄМ, ЛЕГОВАНИМ КРЕМНІЄМ
63
Т.В.Сидоренко, О.В.Дуров
Збереження стехіометрії титанату барію при металізації та пайке BaTiO3-кераміки у вакуумі
88
А.А.Адамовський, М.С.Зюкін, В.О.Євдокимов
Пайка надтвердих композиційних матеріалів на основі нітриду бору для виробів інструментального і конструкційного призначень
91
О.В.Дуров
Пайка ZrO2-кериміки до ніобію контактно-реактивним засобом через нікель
98