Конференції

Адгезія розплавів і пайка матеріалів

№ 42 2009 рік

Зміст


Раздел I ПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА РАСПЛАВОВ И ТВЕРДЫХ ТЕЛ, СМАЧИВАНИЕ, АДГЕЗИЯ
К.М.Єлекоєва, Б.С.Карамурзов, М.С.Карданова, П.К.Коротков, Т.А.Орквасов, В.А.Созаєв
ВПЛИВ МАЛИХ ДОБАВОК ЛУГО-ЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І ЕЛЕКТРОСТРУМУ НА КОНТАКТНЕ ПЛАВЛЕННЯ МЕТАЛІВ І ФАЗОУТВОРЕННЯ В КОНТАКТНИХ ПРОШАРКАХ
23
М.Ф.Григоренко, Н.Ю.Таранець, В.В.Полуянська, Є.П.Черніговцев, †Ю.В.Найдіч
Змочування, контактна взаємодія та кінетика розтікання адгезійно-активних сплавів по поверхнях нітридоалюмінієвої кераміки
39
В.О.Євдокимов
Використання методу краплі, що покоїться, для визначення міжфазного натягу двох рідин
47

Р о з д і л II КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ТВЕРДИХ ТІЛ НА МЕЖІ З ТВЕРДИМИ І РІДКИМИ ФАЗАМИ
В.М.Самсонов, Д.Г.Зиков
МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПАЯННЯ ДОРІЖОК НАНОРОЗМІРНОЇ ШИНИ
54
Н.Ю.Таранець
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ РОБОТИ АДГЕЗІЇ ТА МЕХАНІЧНОЇ МІЦНОСТІ КОНТАКТУ МЕТАЛІВ Іб ПІДГРУПИ З АЛМАЗОМ
63
І.І.Габ, Б.Д.Костюк, Т.В.Стецюк, Д.І.Куркова, †О.В.Шевченко, С.В.Дукаров, А.П.Кришталь
Дослідження зміни морфології наноплівок золота, нанесених на оксидні матеріали, при відпалі
70

Р о з д і л III ПАЙКА. АДГЕЗІЙНІ ПОКРИТТЯ. АДГЕЗІЙНІ ЯВИЩА В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ОТРИМАННЯ МАТЕРІАЛІВ
А.А.Адамовський, В.М.Ємцов, В.Т.Варченко
Методика дослідження тріботехнічних характеристик надтвердих матеріалів на базі щільних модифікацій нітриду бору
77
І.І.Габ
Гальванічні покриття карбідамолібдена, нанесені на поверхню навідпровідникових і діелектричних матеріалів з іонних розплавів
85
О.В.Дуров, В.Ю.Бойко
Металізація оксидної кераміки за допомогою інтерметаліда Al3Ti
90
В.П.Красовський
Дослідження капілярних характеристик та плавка сплаву нікель-титан (NiTiNOL ) з ефектом пам"яті форми
95