Конференції

Адгезія розплавів і пайка матеріалів

№ 43 2010 рік

Зміст


Розділ I ПОВЕРХНЕВІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВІВ І ТВЕРДИХ ТІЛ, ЗМОЧУВАННЯ, АДГЕЗІЯ
С.В.Дукаров
РОЗМІРНИЙ ЕФЕКТ ПРИ ЗМОЧУВАННІ В ПЕРЕОХОЛОДЖЕНИХ ОСТРІВЦЕВИХ ПЛІВКАХ ОЛОВА
3
М.Ф.Григоренко, Т.В.Сидоренко, В.В.Полуянська, Є.П.Черніговцев
Кінетика змочування та контактна взаємодія у системі напівпровідниковий титанат барію - адгезійно-активні сплави на основі системи Cu-Sn-Ti
12
В.Д.Курочкін
Кінетика перетікання краплі розплаву з нейтральної на змочувану поверхню
21
В.П.Красовський, †Ю.В.Найдіч, Н.О.Красовська, В.Ф.Зінченко
Змочування і контактна межа в системах фторид рідкісноземельного металу-металевий розплав
36
Н.В.Бошицька
ЗМОЧУВАННЯ ЗРАЗКІВ ОКСИДІВ АЛЮМІНІЮ, ЦИРКОНІЮ, КРЕМНІЮ І ТИТАНУ ПЛАЗМОЮ КРОВІ ЛЮДИНИ І ФІЗІОЛОГІЧНИМ РОЗЧИНОМ
48

Р о з д і л II КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ТВЕРДИХ ТІЛ НА МЕЖІ З ТВЕРДИМИ І РІДКИМИ ФАЗАМИ
А.Д.Панасюк, О.П.Уманський, А.Г.Довгаль
Дослідження контактної взаємодії кераміки SiC—Al2O3 з нікелем, алюмінієм і нікель-алюмінієвими сплавами
55
І.І.Габ, Б.Д.Костюк, Т.В.Стецюк, С.В.Дукаров, О.П.Кришталь
Кінетика диспергування при відпалі на повітрі золотих наноплівок, нанесених на оксидні матеріали
64
О.В.Дуров, Т.В.Сидоренко, О.Ю.Коваль
Змочування рутилу деякими чистими металами і сплавами срібло-мідь-титан
72

Р о з д і л III ПАЙКА. АДГЕЗІЙНІ ПОКРИТТЯ. АДГЕЗІЙНІ ЯВИЩА В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ОТРИМАННЯ МАТЕРІАЛІВ
В.С.Журавльов, Н.Ю.Таранець, О.Ю.Коваль, М.В.Карпець, †Ю.В.Найдіч
Наукові і технічні основи використання ніобію як адгезійно-активного компоненту металевих припоїв для паяння оксидних і нітрідних матеріалів
78
І.І.Габ
Електрохімічне осадження вольфрамових покриттів з сольових розплавів на поверхні деяких конструкційних матеріалів
91
В.В.Пасічний, І.І.Габ, О.М.Григорьєв, В.В.Личко, С.О.Остапенко, А.А.Рогозинський, Т.В.Стецюк
Порівняльна оцінка змочуваності вогнестійкої кераміки вугільними шлаками
98