Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві

№ 13 2011 рік

Зміст

Д.А.Закарян, В.В.Картузов, А.В.Хачатрян
Розрахунок теоретичної міцності в композитах LaB6—MeB2 (Me - Ti, Zr, Hf) евтектичного складу
3
В.І.Іващенко, Н.Ю.Павлова, В.І.Шевченко
Дослідження електронної структури дефектів заміщення в α-ZnP2 рекурсійним методом
9
В.І.Іващенко, В.І.Шевченко, Л.А.Іващенко, Н.Ю.Павлова, Д.В.Дімарчук, О.Ю.Хіжу, П.Л.Скринський
Першопринципне дослідження атомної та електронної структур аморфного вуглецю
14
В.М.Кіндрачук
Модель непружної деформації монокристалічних суперсплавів: явна схема інтегрування
22
В.В.Лукович, Ю.Г.Калькутін
Розрахунок потенціалу й густини струму на поверхні пошкоджень протикорозійного покриття відрізка трубопроводу за даними електрометричних вимірювань
33
А.Л.Максименко
Розвиток анізотропії пластичного деформування порошкових тіл при пресуванні
40
І.І.Панаіоті, В.В.Лукович
Розробка розрахункової моделі оптимізації структури енергоємних композитів за теплофізичними характеристиками їх складових
44
К.М.Борисовська, Ю.М.Подрезов, С.О.Фірстов
Комп"ютерне моделювання процесу передачі ковзання через границі зерен в полікристалах з різним розміром зерна
52
В.Г.Боровик
Коефіцієнти інтенсивності напружень на фронті магістральної тріщини, що розповсюджується перпендикулярно вісі паралельних порових каналів з перетинами у вигляді зіркоподібних трипроменевих тріщин
58
Б.О.Галанов, В.В.Картузов, С.М.Іванов
Механіко-математична модель проникнення жорстких стрижнів з еродуючою оболонкою
69
І.Є.Красікова, В.В.Картузов, І.В.Красіков
Комп’ютерна реалiзація алгоритму обчислення фрактальної розмірності структури матеріалу по зображенням, отриманим за допомогою електронної мікроскопії
82
О.В.Михайлов
Моделювання ущільнення біпористих порошкових виробів, що мають похілі до напрямку пресування поверхні
90
В.В.Огородніков
Вакансійне розпухання хрому
96
Ю.І.Роговий, В.В.Картузов, В.В.Огородніков
Модулі пружності і температура Дебая кубічних монокарбидів і мононитридів перехідних металів
101
В.І.Бєлан, А.І.Ландау
Молекулярно-динамічне моделювання взаємодії двох домішкових атомів заміщення в ГПУ кристалі
121