Конференції

Електронна мікроскопія і міцність матеріалів

№ 17 2010 рік

Зміст

В.В.Огородніков
Всебічне розтягнення сферичних нанокристалів молібдену
7
К.М.Борисовська
Моделювання залежності границі плинності від розміру зерна методом клітинних автоматів
23
Ю.М.Подрезов, В.І.Даниленко, Писаренко В.О.†
Вплив розміру зерна на параметри зміцнення
29
Р.В.Мінакова, М.І.Гречанюк, †В.Г.Затовський, М.Є.Головкова, Г.Є.Копилова, О.П.Василега, Д.Г.Вербило
Про деякі особливості структури і властивостей товстих парофазних конденсатів на основі міді і заліза
37
А.В.Демчишин, В.А.Мельникова, А.А.Демчишин, О.А.Токарев, Л.Д.Кулак
Структура і твердість вакуумно-дугових конденсатів титану і деяких сплавів на його основі, отриманих із несепарованих потоків плазми
45
О.А.Щерецький, В.Л.Лахненко, В.С.Шуміхін, А.В.Соловйова
Особливості переходу аморфних сплавів на основі алюмінію в кристалічний стан при термічному та механічному впливах
57
Рачек O.П.†, †Ю.В.Мільман, В.В.Купрін, Д.В.Козирєв
Релаксаційні процеси в аморфному сплаві Zr—Cu—Al—Ni після ізотермічних відпалень
66
О.В.Курдюмов, В.Ф.Бритун, А.В.Бочко, А.І.Даниленко, В.Б.Зелявський
Структура і твердість вуглецевої кераміки на основі аморфної фази ударно-хвильового синтезу
75
М.І.Луговий, †В.М.Слюняєв, М.П.Бродніковський
Технологічні засади виробництва паливних комірок з електролітом на базі оксиду цирконію з добавками оксиду скандію
82
М.М.Бричевський, Є.М.Бродніковський, Є.Г.Прищепа, О.Д.Васильєв, С.О.Фірстов, А.Л.Смірнова
Вплив температури спікання на механічну поведінку та електричну провідність кераміки, виготовленої з порошків 10Sc1CeSZ
90
Є.М.Бродніковський, М.М.Бричевський, В.І.Чедрик, О.Д.Васильєв, А.В.Самелюк
Виготовлення остового аноду для керамічних паливних комірок та дослідження його механічної поведінки
97
С.Ю.Прилипко, Г.Я.Акимов, В.В.Бурховецький, А.В.Котко, А.В.Жебель
Спікання нанокристалічних манганітів
102
М.В.Буланова, Ю.М.Подрезов, Ю.В.Фартушна, М.В.Ремез, А.В.Котко
Механічна поведінка інтерметаліду Ti3Sn з різним вмістом олова
108
Д.М.Бродніковський, І.Ю.Окунь, М.П.Бродніковський, М.О.Крапівка, Ю.Ю.Зубець, С.О.Фірстов
Вплив дисперсного зміцнення на механічні властивості сплаву Zr—3,2% (ат.) Cr при 20—700 0С
117
М.В.Мінаков, В.Ю.Пучкова, †М.Д.Рудик, Г.Є.Хоменко, С.В.Данько
Оптимізація режимів швидкісних циклічних нагрівів сплаву Zr—1Nb
124
І.В.Моісеєва, В.К.Піщак
Вплив церію на підвищення критичної температури жароміцності титанового сплаву ВТ1-0
130
Л.М.Грищишина
До питання про фактори, що зумовлюють спотворення атомної гратки: комплексні дослідження впливу домішків d-металів в хромі
135