Конференції

Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві

№ 14 2012 рік

Зміст

А.Г.Косторнов, В.М.Клименко, Р.П.Биков, В.В.Докторов, О.О.Кузнєчик, А.Л.Мороз, Л.П.Пілінєвич
Модельне дослідження електропровідності і процесу контактоутворення в пористих порошкових і волокнових матеріалах в результаті електроімпульсного спікання
3
М.І.Луговий, †В.М.Слюняєв, М.П.Бродніковський
Циклічний нагрів сонячним випромінюванням дископодібних зразків сплаву системи Zr—Cr
10
В.В.Лукович
Розрахунок потенціалу в області відшарування ізоляції від поверхні труби при катодній поляризації
22
Ю.І.Роговий
Температурна залежність термічного розширення диборидів
30
Н.М.Роженко, В.В.Картузов, О.М.Григорьєв, Л.М.Мелах
Застосування методу регуляризації Тихонова для визначення фізичних уширень рентгенограм
35
А.В.Хачатрян
Ab initio обчислення механічних характеристик LaB6 та MeB2 (Me — Ti, Zr, Hf)
47
Л.В.Барановська, В.В.Картузов
Розв"язання методом потенціалів задачі Стефана у моделі формування волокнистих композитів за технологією направленої кристалізації. І
52
В.Г.Боровик
Коефіцієнти інтенсивності напружень для напівкруглої поверхневої тріщини у волокні при різних когезії і терті на його бічній поверхні
60
Б.О.Галанов, С.М.Іванов, В.В.Картузов
Поздовжні коливання довгих пружних ударників при ударному прониканні їх в перешкоду
70
Д.А.Закарян
Ab initio обчислення теоретичної міцності діхалькогенідів MoS2 в залежності від кількості інтеркальованого водню
78
†А.О.Лісенко
Комп"ютерне моделювання і дослідження магнітних властивостей графенових стрічок
83
О.В.Михайлов
Вплив схеми ущільнення на розподіл залишкової пористості і характер деформування частинок при пресуванні біпористих порошкових середовищ в жорсткій матриці
92
Л.І.Овсяннікова
Модель та властивості наноалмазної частинки С120
99
В.В.Огородніков
Саморозігрів опроміненого графіту в ядерному реакторі
105
Л.Н.Ткаченко, О.Г.Кіркова, А.В.Кузьмов, М.Б.Штерн
Дослідження процесу ущільнення порошкового осердя під час волочіння порошкового дроту на основі моделі пластичного деформування пористих матеріалів
116
В.І.Ульшин, С.В.Ульшин
Моделювання кінетики твердіння зливка перитектичних і евтектичних сплавів при струменевому формуванні
123
В.І.Ульшин, C.В.Ульшин
Комп"ютерне моделювання высокоентропійних багатокомпонентних сплавів у рамках кластерного підходу
134