Конференції

Адгезія розплавів і пайка матеріалів

№ 38 2005 рік

Зміст


Р а з д е л I. Поверхностные свойства расплавов и твердых тел, смачивание, адгезия
В.Е.Крицкий, Б.П.Бурылев, С.Н.Гаврилов, Д.Л.Поправка
О методе расчета физико-химических свойств бинарных расплавов и прогнозирование свойств многокомпонентных систем
3
В.М.Яковлев, А.Б.Аячагиров, Б.Б.Алчагиров, X.Д.Ламажапов
Роль степени ионности двухфазных двухкомпонентных металлических систем в величинах межфазной энергии и смачиваемосги
13
М.Ф.Григоренко, Є.П.Черніговцев, В.В.Полуянська
Виміри в автоматичному режимі поверхневого натягу та густини розплавів олова у залежності від температури
19
М.М.Губжоков, В.3.Канчукоев, М.X.Понвжев, В.А.Силаев, А. Б.Созаева
Температурная зависимость углов смачивания керамики системы ЦТС свинцово-никелевыми и свинцово-висмутовыми сплавами
30
В.3.Кончукоев, Карамурзов Б.С, В.И.Лесев, В.А.Созаев, В.В.Чернов
Определение профиля проводящей капли -в электромагнитном поле при малоугловом смачивании твердой поверхности
33
В.П.Красовський, †Ю.В.Найдіч, Н.О.Красовська
Капілярні характеристики сплавів, що володіють аморфо створюючою здатністю на основі цирконію і титану
44

Р а з д е л П. Контактное взаимодействие твердых тел на граннце с твердыми и жидкими фазами
О.П.Уманський, В.П.Коновал, А.Д.Панасюк, І.П.Нешпор
Механизм контактного взаимодействия двойного карбида титана-хрома со сплавами Fe-Ni и Fe-Cr
51
А.М.Верховлюк, А.А.Беспалый, В.С.Шумихин
Влияние магния и иттрия на процесс смачивания кварцевого стекла расплавом на основе циркония
54

Р а з д е л III. Пайка. Адгезионные покрытия. Адгезионные явления в технологических процессах получения материалов
†Ю.В.Найдіч, І.І.Габ, Б.Д.Костюк, Т.В.Стецюк, Д.І.Куркова, С.В.Дукаров, В.Ю.Куликовський, О.О.Онопрієнко
Вплив товщини металевих наноплівок, нанесених на оксидні і карбідні матеріали для подальшого їх зварювання і пайки, на структурні і капілярні властивості плівок і на міцність зварних та паяних з"єднань
69
Т.В.Стецюк, Д.І.Куркова, Л.М.Юрчук
Дифузійна зварка керамічних матеріалів (огляд)
82