Конференції

Адгезія розплавів і пайка матеріалів

№ 44 2011 рік

Зміст


Розділ I ПОВЕРХНЕВІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВІВ І ТВЕРДИХ ТІЛ, ЗМОЧУВАННЯ, АДГЕЗІЯ
В.П.Красовський, О.Ю.Коваль, Н.О.Красовська
Про вплив елементів з високою спорідненістю до електрона на змочування іонних з"єднань в системах фторидлужно-земельного металу-мідь, мідь-срібло
5
†Ю.В.Найдіч, О.В.Дуров, Т.В.Сидоренко, М.В.Карпець, О.Ю.Коваль, В.П.Красовський, Р.І.Цебрій, О.М.Заславський
Змочування і контактна взаємодія в системах неметалічний матеріал—сплави срібло-мідь-кисень
14
В.П.Красовський
Особливості змочуваності фторідів лужно-земельних металів розплавами припоїв Cu––Sn––Ti і In––Ti
30

Р о з д і л II КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ТВЕРДИХ ТІЛ НА МЕЖІ З ТВЕРДИМИ І РІДКИМИ ФАЗАМИ
О.П.Уманський, В.В.Акопян, М.С.Стороженко
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗМОЧУВАННЯ ТА КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМАХ TiB2-(Fe-Mo)
38
І.І.Габ, Б.Д.Костюк, Т.В.Стецюк, В.М.Ткач, Т.М.Бєляєва
Кінетика диспергування при відпалі у вакуумі мідних наноплівок, нанесених на безкисневі неорганічні матеріали
46
І.І.Габ
Електроосадження покриттів молібдену, вольфраму та їх карбідів з іонних розплавів
55

Р о з д і л III ПАЙКА. АДГЕЗІЙНІ ПОКРИТТЯ. АДГЕЗІЙНІ ЯВИЩА В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ОТРИМАННЯ МАТЕРІАЛІВ
С.В.Максімова, В.Ф.Хорунов
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПАЯНИХ З"ЄДНАНЬ СПЛАВУ IN-718
68
А.М.Верховлюк, А.А.Беспалий, Ю.М.Левченко
КІНЕТИКА РОЗЧИНЕННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ І ДРІБНОКРИСТАЛІЧНИХ МОДИФІКАТОРІВ В РОЗПЛАВІ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ
81
О.В.Суховая, М.В.Карпенко, Ю.В.Сироватко, М.С.Лябах
ФОРМУВАННЯ МІЖФАЗНИХ КОРДОНІВ РОЗДІЛУ В ДВОШАРОВИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТЯХ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ПРОСОЧЕННЯ
90
В.О.Євдокимов, В.П.Уманський, О.О.Бугайов, †Ю.В.Найдіч
Досвід застосування алмазно-твердосплавного макрокомпозитного матеріалу (АВКМ) у виготовленні розширювачів для розвідувального буріння в твердих породах
97
А.А.Адамовський
Контактна взаємодія надтвердих матеріалів. Триботехнічні характеристики
103