Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві

№ 15 2013 рік

Зміст

В.В.Лукович, В.В.Лукович
Спрощена математична модель катодного захисту магістрального трубопроводу
4
А.Л.Максименко
Моделювання впливу температури на пресування агломерованих порошків
14
О.В.Хоменко, О.І.Хоменко, Р.В.Мінакова
Моделювання диспергування порошку міді у млині вихрового типу з абразивним покриттям робочої камери і рухомих елементів
19
В.Л.Бекеньов, В.В.Картузов
Комп’ютерна інженерія поверхні розділу в нанокомпозиті LaB6—Zr(Ti)B2
30
О.В.Боровик, В.Г.Боровик
Коефіцієнти інтенсивності напружень для внутрішньої вісесиметричної конічної тріщини в волокні при розтязі
36
Д.А.Закарян, В.В.Картузов, А.В.Хачатрян
Характеристики міцності матеріалів у системі LaB6—MeB2 (Me — Ti, Zr, Hf)
46
С.М.Зубкова, Л.М.Русіна, В.Л.Бекеньов
Електронні властивості поверхонь (111) і (0001) в кристалах ZnTe, ZnS, CdTe із структурою сфалериту і вюртциту
50
І.Є.Красікова, В.В.Картузов, І.В.Красіков
Характеристики компьютерної реалiзацiї алгоритму обчислення фрактальної розмiрностi двовимiрних зображень
69
†А.О.Лісенко, В.В.Картузов, Н.М.Роженко
Моделювання скручування графена і моношару BN в нанотрубку
74
О.В.Михайлов, М.Б.Штерн
Вплив крутіння пористих заготовок на їх ущільнення в закритому штампі
81
В.В.Огородніков, О.М.Григорьєв, Л.В.Бекеньов, В.В.Картузов
Міжатомні потенціали взаємодії для особливотугоплавких сполук
87
Ю.І.Роговий, В.В.Картузов, В.В.Огородніков
Термічне розширення кубічних мононітридів та зв’язків метал—метал і метал—азот
98
А.В.Кузьмов, М.Б.Штерн
Чисельне моделювання локалізації деформацій в пористому дефектному жорсткопластичному матеріалі
105
В.В.Картузов, О.А.Прядко
Формування поля кліткових автоматів для моделювання процесу нанесення ударостійких покриттів на титанову підложку
113