Адгезія розплавів і пайка матеріалів

№ 45 2012 рік

Зміст


Розділ I ПОВЕРХНЕВІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВІВ І ТВЕРДИХ ТІЛ, ЗМОЧУВАННЯ, АДГЕЗІЯ
В.П.Красовський, Н.О.Красовська
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМОЧУВАННЯ ФТОРИДІВ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ (LiF, NaF) РОЗПЛАВАМИ МЕТАЛІВ
3
М.С.Стороженко
ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМОЧУВАННЯ ТА КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ (TiB2—SiC)—(Ni—Mo)
12
Н.В.Бошицька
ФІЗИКО-ХІМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ МІЖФАЗНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПОРОШКІВ ТУГОПЛАВКИХ НІТРИДІВ З БІОЛОГІЧНИМИ СЕРЕДОВИЩАМИ ОРГАНІЗМУ
22
О.В.Дуров, М.В.Карпець, О.Ю.Коваль
КІНЕТИКА ЗМОЧУВАННЯ ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ ПЛАТИНОЮ
34
І.І.Габ, Т.В.Стецюк, Б.Д.Костюк
МЕТОДИЧНО-АПАРАТУРНА РОЗРОБКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМОЧУВАННЯ ТВЕРДИХ ТІЛ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИМИ РІДИНАМИ В ЗЕМНИХ УМОВАХ ТА ПРИ ДІЇ МІКРОГРАВІТАЦІЇ НА БОРТУ МКС
41
М.Ф.Григоренко, Є.П.Черніговцев, В.В.Полуянська
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМОЧУВАННЯ ТА КІНЕТИКИ РОЗТІКАННЯ У ДЕЯКИХ МОДЕЛЬНИХ СИСТЕМАХ З ФІЗИЧНИМ ТИПОМ ВЗАЄМОДІЇ
48

Розділ II. КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ТВЕРДИХ ТІЛ НА МЕЖІ З ТВЕРДИМИ І РІДКИМИ ФАЗАМИ
В.П.Коновал
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ДИБОРИДУ ТИТАНУ-ХРОМУ ІЗ СПЛАВОМ НА ОСНОВІ NiAl
55
Н.О.Уськова, Г.А.Баглюк, О.В.Бездорожев
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І АДГЕЗІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ Fe-Ti-B-C ПОКРИТТІВ НА ПОРИСТИХ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВАХ
61
†Ю.В.Найдіч, І.І.Габ, Т.В.Стецюк, Б.Д.Костюк, Є.Ф.Кузьменко
КІНЕТИКА ДИСПЕРГУВАННЯ ПРИ ВІДПАЛІ У ВАКУУМІ НІОБІЄВИХ ТА ГАФНІЄВИХ НАНОПЛІВОК, НАНЕСЕНИХ НА НЕОКСИДНІ МАТЕРІАЛИ
71
О.Є.Терентьєв, В.П.Красовський, М.С.Стороженко, О.П.Уманський, І.С.Марценюк
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗМОЧУВАННЯ БОРИДУ ЦИРКОНІЮ, ТИТАНУ, ХРОМУ І КАРБІДУ ТИТАНУ САМОФЛЮСЫВНИМ СПЛАВОМ НА НІКЕЛЕВІЙ ОСНОВІ
79

Розділ III. ПАЙКА. АДГЕЗІЙНІ ПОКРИТТЯ. АДГЕЗІЙНІ ЯВИЩА В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ОТРИМАННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.В.Сухова, В.Л.Сироватка
УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ І ВЛАСТИВОСТЯМИ ЗНОСОСТІЙКИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
86
А.А.Адамовський, М.С.Зюкін, В.Т.Варченко
ТРІБОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДТВЕРДИХ І ВИСОКОМОДУЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
94
О.В.Дуров
ПАЯННЯ КЕРАМІК TiO2 та HfO2
104