Електричні контакти та електроди

№ 11 2012 рік

Зміст

Н.Н.Дзекцер, Г.Ю.Авраменко, Ю.В.Вісленев
Деякі шляхи підвищення надійності електричних контактних з’єднань
3
О.В.Верхола
Обґрунтування принципу вибору складу матеріалу контактів вакуумної дугогасної камери синхронного вакуумного контактора
6
В.П.Коржов
Плавильна технологія отримання, структура і деякі властивості сплаву Сu-30% (мас.) Сr для електричних контактів в дугогасильних камерах вакуумних вимикачів
14
О.О.Гилев, В.С.Міронов
Кількісна оцінка зменшення ерозійного зносу контактів у вакуумі при синхронному відключенні
26
О.І.Хоменко, Ю.І.Найда, А.О.Хоменко
Вплив попередньої підготовки порошків на властивості матеріалів для контактів вакуумних вимикачів
32
Р.В.Мінакова, О.В.Хоменко, Г.Є.Копилова, М.Є.Головкова, А.М.Веклич, П.В.Сорока
Вторинна структура в робочому шарі електричних контактів з композиційних матеріалів і їх функціональні властивості
38
М.П.Афонін, М.М.Овчиннікова
Вплив якості паяння контактів на ерозійну стійкість і стійкість проти зварювання
48
В.Л.Бєляєв, А.А.Шалагінов
Сильноструменеве контактне з"єднання
54
Н.І.Пивоварчик, В.С.Фадєєв
Контакти в реле залізничної автоматики
57
Б.Медзинський, В.Дзержановський, Ю.Вандзио, М.І.Гречанюк, В.М.Шоффа
Динаміка ковзних контактів в рудничному низькошвидкісному залізничному транспорті
63
Е.В.Буслова, К.О.Гамигин, Столяров В.М, І.М.Столяров
Досвід застосування електричних контактів космічної техніки при конструюванні приборів медичного призначення
70
С.М.Карабанов, В.М.Шоффа
Мікроелектромеханічні вимикачі
76
І.Л.Бабіч, В.Ф.Борецький, А.М.Веклич, Л.О.Крячко, А.В.Лебідь, Р.В.Семенишин
Спектроскопія плазми електродугового розряду між композиційними електродами Ag-SnO2-ZnO
81
І.Л.Бабіч, В.Ф.Борецький, А.М.Веклич, М.І.Гречанюк, А.В.Лебідь, Р.В.Мінакова, П.В.Сорока
Дослідження плазми електродугового розряду між композиційними електродами на основі міді
91
О.В.Власова, А.Д.Панасюк, А.В.Мініцький, Л.М.Апінінська, Н.М.Вергелес, †В.Г.Затовський, А.М.Гріпачевський, В.Я.Куровський
Порошкові композиційні магнітом’які матеріали для електротехнічної промисловості
101
Л.О.Крячко, А.В.Лаптєв, О.І.Толочин, Р.В.Мінакова, Д.Г.Вербило, М.Є.Головкова
Механічні властивості композицій СН30 й СН30м, отриманих методом ударного гарячого пресування в вакуумі
108
А.В.Лаптєв, О.І.Толочин, О.В.Хоменко
Вплив температури ударного пресування у вакуумі на щільність, структуру та властивості порошкової міді
117
К.Г.Лопатько, Е.Г.Афтандилянц, Я.В.Зауличний, М.В.Карпець, А.А.Щерецький
Структура і фазові перетворення наночастинок,отриманих електроіскровою обробкою гранул заліза
125
Н.П.Коржова, Т.М.Легкая, †В.Ю.Олікер, Н.М.Мордовець, Ю.М.Подрезов, Я.І.Євич
Властивості покриттів з сплавів на основі кубічного L12 інтерметаліду потрійної системи Al-Ti-Cr
141
М.І.Гречанюк, Р.В.Мінакова, М.Є.Головкова, М.В.Мінаков, Д.Г.Вербило, Г.Є.Копилова
Формування методом електронно-променевого випаровування-конденсації Cu—Fe и Cu—Ni композиційних материалів і їх властивості
150
О.Н.Сизоненко, Г.А.Баглюк, А.А.Мамонова, Тафтай Е.І, Е.В.Липян, А.С.Торпаков, А.Д.Зайченко, О.О.Жданов, М.С.Присташ
Особливості структурних і фізико-хімічних перетворень,які ініціюються високовольтними електричними розрядами у композиції порошків Fe-Ti-C
161
А.В.Срібна, В.М.Срібний, Ф.І.Цюпко, М.М.Ларук, І.Б.Заморило
Одержання порошку ВН-4 із твердих сплавів на основі карбіду вольфраму
169
В.Г.Гречанюк
Структурні зміни в поверхневому шарі конденсатів Cu-Mo після досліджень корозії в агресивних середовищах
174
М.І.Гречанюк, Е.В.Онопрієнко, В.Г.Гречанюк
До питання про структурні зони у вакуумних конденсатах
179
М.О.Баб'як, М.Д.Грилицький, О.С.Богатов
Математична оцінка надійності струмоприймачів електровозів за критерієм зношування накладок
184
В.В.Коробський, А.М.Мрачковський
Розрахунок глибини проплавлення контактів електромагнітних пускачів, що виготовлені з екологічно безпечних контактних матеріалів
190