Конференції

Електричні контакти та електроди

№ 12 2014 рік

Зміст

Н.Н.Дзекцер, Г.Ю.Авраменко, А.В.Романова, Е.С.Рубльова, В.В.Ізмайлов, М.В.Новосьолова
Підвищення надійності електричних контактів, як важливий елемент енергетичної безпеки
4
А.М.Веклич, С.О.Фесенко, В.Ф.Борецький, Я.Крессо, А.Глесс, Ф.Тельє
Властивості плазми електродугового розряду в повітрі з домішками міді та вуглецю
9
Р.В.Мінакова, А.М.Веклич, А.В.Лебідь, В.Ф.Борецький, В.Ф.Осідач, П.В.Сорока, І.Л.Бабіч, О.П.Кресанова, М.Є.Головкова
Електродуговий розряд і вторинна структура в робочому шарі контактів на основі Cu і Мо
17
І.Л.Бабіч, В.Ф.Борецький, А.М.Веклич, Л.О.Крячко, А.В.Лебідь, Р.В.Семенишин, С.О.Фесенко, М.Є.Головкова
Електродуговий розряд між латунними електродами: особливості спектроскопії плазми та мікроструктурних змін робочого шару електродів
32
А.М.Веклич, А.В.Лебідь, О.О.Сірик, О.В.Хоменко
Дослідження плазми електродугового разряду з домішками міді та хрому
47
О.А.Гончарук, О.В.Хоменко, Ю.І.Найда
Особливості розмелу порошку електролітичної міді у млинах різного типу
55
О.І.Толочин, А.В.Лаптєв, О.В.Хоменко
Вплив температури ударного пресування у вакуумі на фізико-механічні властивості композитів Cu—Cr
65
Л.О.Крячко, А.В.Лаптєв, О.І.Толочин, М.Д.Бега, Я.І.Євич, М.Є.Головкова, А.В.Лебідь
Структура і властивості композита W—50% (об.) Cu, одержаного із застосуванням порошку вольфраму, активованого розмелом у шаровому млині
75
О.В.Власова, Г.А.Баглюк
Дослідження умов спікання механоактивованих порошків на основі міді
90
І.І.Іванова, Н.А.Крилова, С.І.Євлаш
Дисперснотвердіючі порошкові бронзи для електродів контактного зварювання
97
О.І.Гетьман, †В.В.Скороход, Н.А.Крилова
Стабілізація мікроструктури вольфрамових каркасів імпрегнованих металопористих катодів
102
Є.Г.Афтандилянц, К.Г.Лопатько, Я.В.Зауличний, М.В.Карпець, А.А.Щерецький
Фазові перетворення в наночастинках, отриманих електроіскровою обробкою металевих гранул
112
О.Н.Сизоненко, Тафтай Е.І, М.С.Присташ, А.Д.Зайченко, А.С.Торпаков
Вплив високовольтної обробки порошкових композицій Fe—Ti—С та Fe—Ti—B—C на їх електричний опір
129
В.М.Панашенко
Склад, структура і властивості електроіскрових і лазерно-електроіскрових ZrB2-вмісних покриттів на титанових сплавах
134
В.П.Коржов
Лазерна обробка поверхні спеченого сплаву Cu—30% (мас.) Cr
143
Г.А.Кальменова, Мусіна А.С, Н.А.Мухамедінова, Г.А.Байташєва
Метод імплантації як регулювання процесу нанесення ртутної плівки на поверхню електродних матеріалів
148
Д.А.Романов, О.В.Олесюк, Е.А.Будовских, В.Е.Громов
Формування електровибухових зносо- та електроерозійно стійких покриттів з використанням електронно-пучкової обробки
154
Мусіна А.С, Г.А.Кальменова, Н.А.Мухамедінова, Г.А.Байташєва
Особливості поведінки в ртуті електродного матеріалу з нікелю
162
Т.Н.Гальчук, В.Д.Рудь
Технологія отримання виробів електротехнічного призначення з шламових відходів машинобудівного виробництва
167
О.В.Власова, В.Я.Куровський, Л.М.Апінінська, Н.М.Вергелес
Композиційні матеріали на основі Fe—Ni для електротехнічної промисловості
173
Н.І.Пивоварчик, В.С.Фадєєв
Застосування пресованих деталей в магнітних системах реле залізничної автоматики
178
В.М.Куляпін, І.С.Елісєєв, І.М.Аслямов, О.В.Бовтрикова
Рішення задач з фазовими перетвореннями
181
В.М.Куляпін, І.С.Елісєєв, І.М.Аслямов, О.В.Бовтрикова
Рішення крайових задач
190
В.Л.Бєляєв, А.А.Шалагінов
Оцінка впливу геометричних параметрів катодної структури електролізера на провідність електроліту
198
В.Л.Бєляєв, А.А.Шалагінов
Дослідження поперечної провідності катодного листа діафрагмового електролізера
203
П.В.Кучинський, Ф.Ф.Комаров, О.В.Мільчанін, Т.Б.Ковалева, В.А.Солодуха, А.С.Турцевіч, Я.А.Соловьєв, С.В.Гапоненко
Формування нікель-платинового силіцидного шару в якості бар’єрного для діода Шоттки
211
В.М.Шоффа, Е.А.Коваленко
Високочастотні мікроелектромеханічні перемикачі
220
В.Г.Гречанюк, Є.В.Онопрієнко
Корозійна стійкість композиційних матеріалів Cu-Cr, отриманих високошвидкісним випаровуванням-конденсацією у вакуумі
229
М.І.Гречанюк, Р.В.Мінакова, І.М.Гречанюк, Б.Медзинський, Л.Дж.Хі
Сучасний стан та перспективи застосування електронно-променевої технології високої потужності для виготовлення металевих і неметалевих компонентів для електричних контактів і електродів
233
П.Войтас, А.Козловський, М.Круса, Б.Медзинський
Виявлення дефектів у заземлюванні в силових електричних кабелях
246
Ж.Вишневський, Б.Медзинський, П.Войтас, А.Козловський, А.Гродницький, М.І.Гречанюк
Явища в електричній дузі при використанні композиційних матеріалів Cu—Cr при комутації в ланцюгах з низьковольтної DC навантаженням малої потужності
251
Б.Медзинський, П.Войтас, А.Козловський, Д.Восік, А.Гродзинський, М.Хабрич, М.І.Гречанюк
Експлутаційні характеристики шаруватого контактного матеріалу Cu—Mo в повітряних АС низковольтних контакторах
257