Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві

№ 17 2015 рік

Зміст

А.В.Кузьмов, О.Г.Кіркова, В.П.Тітов, М.Б.Штерн
Комп’ютерне моделювання гвинтової екструзії порошкових заготовок
3
В.В.Лукович
Розрахунок потенціалу та густини струму при проектуванні катодного захисту магістрального трубопроводу
11
А.Л.Максименко
Багатомасштабне моделювання впливу тертя на пресування металічних порошків в жорстких прес-формах
20
Н.М.Роженко, В.В.Картузов, О.М.Григорьєв
Автоматичне визначення варіанта наближеного розв’язку рівняння згортки, шуканого за методом регуляризації, за наперед заданою відносною нев’язкою
27
В.П.Солнцев, †В.В.Скороход, В.С.Маслікевич, А.М.Шахновський, К.М.Петраш, Т.О.Солнцева
Математичне моделювання процесу окиснення та розкладу заліза в умовах термічної нестійкості оксиду FeO
37
О.І.Хоменко, О.В.Хоменко, Г.А.Баглюк
Показники, що доповнюють дані кількісної металографії для аналізу фізичних характеристик матеріалів
41
Д.А.Закарян, В.В.Картузов, А.В.Хачатрян
Обчислення базових фізико-механічних характеристик високоентропійних металевих сплавів
47
Д.А.Закарян, А.В.Хачатрян
Облік теплових ефектів в рамках методу псевдопотенціалів
54
С.М.Зубкова, В.Л.Бекеньов
Першопринципове вивчення атомної та електронної структури полярної поверхні СdTe(111)А–(2 х 2)
62
І.Є.Красікова, В.В.Картузов, І.В.Красіков
Застосування засобів розпаралелювання обчислень в реалізації алгоритму розрахунку фрактальної розмірності двовимірних зображень
75
В.В.Лукович, В.В.Картузов
Про поляризацію і відшарування ізоляції від поверхні металу в системі катодного захисту
81
О.В.Михайлов, Я.Е.Бейгельзимер, М.Б.Штерн
Вплив технологічних параметрів гвинтової екструзії на кінцеві властивості порошкових виробів
88
К.М.Петраш, В.П.Солнцев, †В.В.Скороход
Термокінетика процесів взаємодії в системі титан—алюміній поблизу температур прихованого максимуму
96
Л.Ф.Прядко, В.І.Іващенко, Б.М.Рудь
Першопринципне моделювання структурної залежності магнітних властивостей металічного нікелю
103
Я.А.Могила, В.В.Картузов
Міждисциплінарна Гармонія: матеріалознавство, золотий перетин, ланцюгові дроби
109