Конференції

58.02. Матеріали та електрохімічні процеси у водневій енергетиці


Створення нових матеріалів та сучасного наукового осередку дослідження і впровадження передових технологій зеленого водню, а також ефективного застосування вуглеводнів як палива для подолання глобальної проблеми, яка полягає у досягненні нульових викидів СО2 до 2050 року для виконання цілей сталого розвитку.
Підготовка спеціалістів з технології зеленого водню та електрохімічних процесів у водневій енергетиці через аспірантуру, освітні курси, доступ молодих та провідних вчених до передових досліджень з енергоефективності.

Відсутні дані про публікації в цьому році.