ЗМІНА ДИСПЕРСНОСТІ ПОРОШКУ Fe–Ti–B4C ПІД ВПЛИВОМ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО РОЗРЯДУ

О.Н.Сизоненко,
  
О.І.Райченко,
 
Тафтай Е.І,
 
Е.В.Липян,
 
А.Д.Зайченко,
 
А.С.Торпаков,
 
Е.В.Гусева
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1001

Анотація

Досліджено вплив високовольтного електричного розряду у вуглеводневій рідині на дисперсність суміші порошків Fe–Ti–B4C. Показано, що високовольтний електричний розряд дозволяє суттєво підвищити дисперсність порошків. Важливими чинниками впливу є інтегральна енергія обробки і тиск у каналі розряду. Встановлено зв"язок між інтегральною енергією обробки і зниженням середнього діаметра частинок мікропорошків. Показано, що існує певне значення інтегральної енергії обробки, до якого залежність зміни середніх розмірів частинок від інтегральної енергії обробки носить монотонно зменшуваний характер. Використання високовольтного електричного розряду для диспергування мікропорошків дозволяє істотно знизити, порівняно з іншими методами, витрати часу та енергії, необхідні для досягнення бажаної дисперсності.


ВИСОКОВОЛЬТНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРЯД, ДИСПЕРГУВАННЯ, ДИСПЕРСНІСТЬ, ІНТЕГРАЛЬНА ЕНЕРГІЯ, ПИТОМА ПОВЕРХНЯ, ПОРОШОК, ТИСК У КАНАЛІ РОЗРЯДУ