ВПЛИВ ОСНОВНИХ ДОМІШКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА СТИСНЕННЯ ВОДОРОЗПИЛЕНИХ ПОРОШКІВ ЗАЛІЗА

Лі Сунглін,
 
Ян Цюмінь,
 
Цуй Цзяньмінь,
 
Юань Юн,
 
Чжан Дэцзинь,
 
Юй Юнлян
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1003

Анотація

Стиснення є однією з найбільш важливих властивостей порошків заліза для застосування в порошковій металургії. Розуміння дії хімічних домішкових елементів на стиснення порошку заліза і розмежування вкладу кожного з них має вирішальне значення для виробництва порошків заліза і сталі, зокрема, при виборі підходів до регулювання і поліпшення їх стиснення. Відібрано 500 зразків водорозпилених порошків заліза для кількісного вивчення впливу основних домішкових елементів, таких як C, Si, Mn, P, S, а також втрат водню, що відображають присутність кисню, на стиснення порошків заліза. Спочатку вивчено вплив одного домішкового елементу на стиснення порошку. Показано, що ступінь лінійної регресії є дуже низьким навіть зі збільшенням кількості зразків до 500, що свідчить про непевність однофакторних регресій внаслідок нестабільності вмісту, якщо увага зосереджена на впливові одного элемента. Потім була встановлена багатофакторна регресія з урахуванням усіх шести домішкових елементів. Це підвищує ступінь регресії до 0,9746 зі збільшенням числа зразків до 500, а залежність щільності пресування Y від шести домішкових елементів можна виразити таким чином: Y = 7,1442 – 0,4231 x C% – 0,0498 x Si% – 0,0988 x Mn% – 3,2784 x P% – 0,2577 x S% – 0.1220 x HL%. Це рівняння ілюструє негативний вплив усіх шести домішкових елементів на стиснення водорозпилених порошків заліза. При цьому Р і С впливають найбільше, Mn, S і HL - помірно, а Si - найменше.


ДОМІШКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ, ЛІНІЙНА РЕГРЕСІЯ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, ПОРОШОК ЗАЛІЗА, СТИСНЕННЯ