ВПЛИВ ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ СПЛАВОМ Al–Si НА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ТВЕРДОСПЛАВНОЇ РІЖУЧОЇ ПЛАСТИНИ

І.О.Подчерняєва,
  
А.В.Бочко,
  
Л.М.Костенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1012

Анотація

Вивчено електроіскрове легування алюмінієвим сплавом АЛ25 різальної пластини ВК8, щоб показати вплив складу трибоплівки, яка формується в процесі різання, на зносостійкість інструменту. Досліджено кінетику електромасопереносу, мікроструктуру та склад легованого шару, його мікротвердість і розподіл елементів на поверхні різальної кромки після обробки різанням. Показано, що утворення на поверхні різальної кромки складних оксидів, які хімічно більш стійкі порівняно з легколеткими оксидами W і Co, збільшує зносостійкість інструменту у 1,5–1,8 разів.


АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ, ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ПОКРИТТЯ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, РІЗАЛЬНА ТВЕРДОСПЛАВНА ПЛАСТИНА