Конференції

НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕПЛОЄМНІСТЬ І ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ЕНТАЛЬПІЯ LuSi

 
С.Н.Кириєнко,
 
В.Р.Сидорко,
 
І.М.Обушенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1017

Анотація

Вперше виміряно теплоємність і ентальпію моносиліциду лютецію в інтервалі температур 68,56–298,21 і 456–2191 К, відповідно. Розраховано стандартні значення і температурні залежності для широкої області температур теплоємності, ентропії, приведеної енергії Гіббса і ентальпії силіциду. Визначено температуру, ентальпію і ентропію плавлення.


ЕНТАЛЬПІЯ, ЕНТРОПІЯ, ПРИВЕДЕНА ЕНЕРГІЯ ГІББСА, ТЕПЛОЄМНІСТЬ, ТЕРМОДИНАМІКА